Ecel, her canlı için Allah’ın tayin ettiği ömrün sonudur. Ecel geldiği zaman ne bir an ileri ve ne de bir an geri gitmez. Onun için “Ecel birdir, değişmez.”denilmiştir. Ecel ânı…

İnsan bir yolcudur. Bu yolculuk ruhlar âleminden başlar, ana rahminden, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan devam eder; kabirden, mahşerden, Sırat Köprüsünden geçer ve ebedler memleketinde nihayet bulur. Cenab- Hak, Kur’an-ı Hakîm’in haber…

Kâinatta tekâmül kanununa tâbi olan her canlının bir doğumu, büyümesi ve nihayet yaşlanıp ölmesi vardır. Yaşlanmaya fırsat bulamadan ölenlerin sayısının haddi hesabı yoktur. Cenab-ı Hakkın canlılar için tayin ettiği ecel…

Sonsuz maksat ve gayeler için bu kâinatı yaratan Cenab-ı Hak, diğer varlıklar içinde insan nevini yaratıp, bu güzel dünyayı onlar için bir imtihan meydanı yapmıştır. “Hanginizin ameli daha güzel olacak…

Hayat imtihanında insanı en çok etkileyen ve çoğu zaman kaybetmeye sebep olan, uzun emeller taşımak ve geleceğini garantiye almak hissidir. İstikbal endişesi ile sürekli mal yığmak, hatta haram ve helâl…

  Kâinatın nihayetsiz boşluğunda ve güneş sistemine bağlı olarak yüzen bir gemiyi andıran şirin bir gezegende yaşıyoruz. Dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türleri içinde çok farklı bir konuma…

Uçsuz bucaksız feza âlemi içindeki varlıkları, güzel isimlerine aynalar ve kader ve kudret kelimelerine sayfalar olmak üzere yaratan Cenab-ı Hakkın, iki kısım olarak hem Cemalî hem de Celâlî isimleri vardır.…

Kıyametin kopmasıyla bütün âlem harap olduktan sonra, âlemlerin sahibi olan Cenab-ı Hak onu âhiret olarak yeniden inşa edecektir. Kur’an-ı Kerimde iki binden fazla ayet bu hakikatten haber vermektedir. Eğer, kıyamet…

“Bu dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibarettir.”buyuran Cenab-ı Hak, maddi yaşantı itibariyle dünyanın iç yüzünü nazara vermekte “Asıl hayat ise, âhiret yurdundaki hayattır.”ikazını yaparak, bütün gücüyle dünyaya yönelen insanların…

Allah’ın sevmesine karşı sevmekle karşılık veren ve sevdirmesine ibadetle mukabele eden müminler, âhiret yurdunda sonsuz nimet ve saadetlere mazhar olacaklardır. Bu hususta o kadar müjdeli ayetler vardır ki, insanı şevk…

Ayet-i kerimelerin ve hadis-i şeriflerin tarif ve tasvirlerine göre, her bir mümin için binler saray ve hurileri ihtiva eden hususi ve ve ona özel Cenneti olduğu gibi, umumi Cennetten de…

Vahye istinat eden bütün semavi dinler, ölüm ötesinde insanın başına gelecek olayları açıklamışlar, Cennet ve Cehennemin varlığından haber vermişlerdir. Bu hususta teferruatlı bilgi, son semavi kitap olan Kur’an-ı Kerimde bulunmaktadır.…