İnsan Ve Toplum

ÇAĞDAŞLIK VE MÜSLÜMANLAR GERÇEĞİ- 2

(Dünden devam)

Bahsi geçen temel esaslara riayet eden Müslümanlar, maddi ve manevi alanlarda terakki ederek, dünyaya medeniyet dersleri veriyordu. Bu gerçeği fark eden bir Japon baş kumandanı “Tarih şahittir ki, Müslümanlar ne zaman dinlerine bağlı kalmışlarsa, o nispette maddi ve manevi yükselmişler, ne zaman dinlerine ilgisiz kalmışlarsa, o nispette de maddi ve manevi gerilemişlerdir. Diğer dinlerin mensupları ise bilakistir.” deme ihtiyacını hissetmiştir.

Evet, Osmanlı dönemindeki Tanzimat Fermanından günümüze kadar devam eden durumumuza baktığımız zaman “Kendi yürüyüşünü terk etti, başkasının yürüyüşünü de öğrenemedi.” kaidesini tasdik ettiğimiz görülecektir. İslâm kimliğinden büyük çapta tavizler veren, körü körüne Avrupa’nın sefahet ve rezaletini taklit etmeyi ve onların kılık ve kıyafetine girmeyi çağdaşlık ve medeniyet zannedenler, çağ dışı kaldıklarının acaba farkında mıdırlar?

“Kesb-i medeniyette, Japonlara iktida bize lâzımdır. Zira onlar, Avrupa’nın fennini, ilmini aldıkları halde, her milletin mâye-i bekâsı olan milli örf ve geleneklerini bırakmadılar.” diyen Bediüzzaman’a kulak verilseydi, bu günkü garip tablodan çok daha farklı bir durum ve seviyede olurduk. Fakat heyhat!

Memleketin manevi dinamiklerini tahrip eden bir kısım dinden hoşlanmayan kafalar her şeyi berbat ettikleri gibi, Müslüman milletimizi de acaip bir hale düşürdüler. Evet, aslında Müslüman demek, hem dinini, hem çağını en mükemmel bir tarzda yaşayan kişi demektir. Dini ile birlikte, çağın gereklerini de beraber hayatına yansıtan şahıs demektir.

Batılı toplumlardan alınan lâiklik ve modernliği, din düşmanlığı ve Müslümanlığın icaplarını yaşamaya çalışanlara hayat hakkı tanımamak ve sıkıntıya sokmak olarak algılayan ve uygulayanlar, çağ dışı kalmış olanların ta kendisidirler. Demokrasiden, temel hak ve hürriyetlerden nasibi olmayan zorba ve baskıcı kişilerdir.

Fakat, böylelerin çabaları beyhudedir. Zira, hak ve doğru olan gerçekler mutlaka gelişecek ve Allah nurunu tamamlayacaktır, isterse çağ dışı kalmış ilkel kafalar istemese de..

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap