Anadolu Seyahat Notları

BOLVADİN FEDAKÂRLARI (NOSTALJİ YAZILARI-13)

Reklam

Bediüzzaman’ın en uzun işkenceli esaret ve sürgün yılları Emirdağ ilçesinde geçmişti. Kendi ifadesiyle, Denizli hapishanesinde bir ayda çektiği sıkıntıyı, Emirdağ’da bir günde çektirmişlerdi. Çoğu zaman hapishane hayatını, dışarıdaki işkenceli esarete tercih ettiğini söylüyordu.

Aradan uzun yıllar geçti, Çekilen onca zahmet ve sıkıntılar geride kaldı. Bediüzzaman rahat ve rahmet âlemlerine giderken, ona her türlü eza ve cefayı çektirenler, milletin lânet ve nefretine uğramakla beraber, cehennemin en aşağılarına düştüler.

Bu gün, Nur Talebeleri yaptıkları dört katlı Nur dershanesiyle Emirdağ’ı nurlandırmaya devam ediyorlar ve kıyamete kadar da devam ettirecekler, inşaallah. Her yerde olduğu gibi…

Bediüzzaman’ın çile, zahmet, işkence, sürgün, hapis, zehirlenme içinde geçen kudsi iman hizmeti, Sünnet-i Seniyeyi ve şeair-i İslâmiyeyi ihya ve süfyan komitesinin bid’akârâne tahribini, mânen tamir etmekle ihraz ettiği manevi makamına; ihtişam, servet, şöhret ve saltanatla göz dikenlerin bulunduğu bir zamanda, bir grup arkadaşla Emirdağ’dan geçerken, ben bunları düşünüyor ve aradaki derin farklılığı, daha yakından fark ediyordum.

Fatihalar ve dualar okuyarak içinden geçtiğimiz ve her yerinde Koca Sultanın ayak izlerinin ve hatıralarının bulunduğu Emirdağ’ından Bolvadin ilçesine ulaştık. Bir zamanlar “Bediüzzaman dede!”diyerek çıplak ayaklarıyla onun peşinden koşan, şimdi ise bulundukları şehirlerde, Nur hizmetinin nöbettarlığını yapan gençler ve Koca Sultanın dualarına mazhar olan Bolvadin, ilk giren insana, maneviyat ikliminden manevi bir havayı teneffüs ettiriyor.

Yörükzade Ahmet Efendi, Yunuszade Ahmet Vehbi Efendi, Şâh-ı Geylâni hazretleri, Hazret-i carullah ve daha nice maneviyat erleriyle, ülkemizin müstesna mekânlarından birisidir Bolvadin.

Bediüzzaman’ı görmek şerefine nail olan Mehmet Taktak Ağabeyin öncülüğünde yeni inşa ettikleri, her katı yüz altmış metrekare olan iki katlı Nur dershanesiyle ve önceden yaptıkları diğer dershaneleriyle etraflarına nur saçan ve irşat ve tenvir vazifesini hakkıyla yerine getirmeye çalışan Bolvadin fedakârları için ne söylesek azdır. Şefkat kahramanı olan hanımlar taifesinin de gayretli ve faal çalışmaları, Bediüzzaman’ın o belde için yaptığı duaların yerini bulduğunu gösteriyor. Hepsine binler barekallah!

Kısa adı (BOLDAV) olan Bolvadinliler dayanışma Vakfının davetlisi olarak gittiğimiz ve belediye müzesinin konferans salonunda takdim ettiğimiz (Bediüzzaman’a göre cumhuriyet, demokrasi, lâiklik ve şeriat kavramları) konulu konferansa zemin hazılayan vakıf yönetim kurulu ve belediye reisi ve beraberindeki dostlarımıza tebriklerimizi ve şükranlarımızı arz etmeyi bir borç biliriz. Ayrıca, Gençlik FM. radyosunda,( İslâm ve gençlik) konulu sohbete vesile olan radyo idaresindeki dostlarımızın hepsini kutlar ve başarılarının devamını dileriz.

Bediüzzaman ve Nurculuk dâvâsının sözcülüğünü ifa eden Yeni Asya gazetesine sahip çıkma şuurunda hassasiyet gösteren ve Nurlara dört elle sarılan Bolvadin fedakârlarının hepimize güzel bir örnek olmasını temenni ediyor ve kudsi hizmetlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Var olun, sağ olun dostlar!

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap