Anadolu Seyahat Notları

BOLVADİN FEDAKÂRLARI- 2 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

(Dünden devam)

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin en uzun işkenceli esaret ve sürgün yılları Emirdağ ilçesinde geçmişti. Kendi ifadesiyle, Denizli hapishanesinde bir ayda çektiği sıkıntıyı, Emirdağ’da bir günde çektirmişlerdi. Çoğu zaman hapishane hayatını, dışarıdaki işkenceli esarete tercih ettiğini söylüyordu.

Aradan uzun yıllar geçti. Çekilen onca zahmet ve sıkıntılar gerilerde kaldı. Bediüzzaman rahat ve rahmet-i Rahmana giderken, ona her türlü eza ve cefayı çektirenler, milletin lânet ve nefretine uğramakla beraber, kabir azabının en derin çukurlarına düştüler. Nur Talebeleri ise, bu gün inşa ettikleri Nur dershanesiyle, Emirdağ ilçesini aydınlatmaya devam ediyorlar. Kıyamete kadar da devam edecekler, inşaallah.

Bediüzzaman Hazretlerinin çile, zahmet, işkence, sürgün, hapis, zehirlenmeler içinde geçen iman hizmeti, Sünnet-i Seniye ve şair-i İslâmiyeyi ihya  hareketi içinde, Süfyan komitesinin rejim-i bid’akârânesinin tahribini tamir etmekle ihraz ettiği manevi makamının yüceliğini, bir grup arkadaşla Emirdağ ilçesinden geçerken düşünüyor ve hayalen o zamanlara gidiyordum.

Fatihalar ve dualar okuyarak içinden geçtiğimiz ve her yerinde Koca Sultanın ayak izlerinin ve hatıralarının bulunduğu Emirdağ ilçesinden sonra Bolvadin ilçesine ulaştık. Bir zamanlar “Bediüzzaman dede!” diyerek çıplak ayaklarıyla onun peşinden koşan, şimdi ise bulundukları şehirlerde, Risale-i Nur hizmetinin nöbettarlığını yapan Nur Talebeleri ve Bediüzzaman’ın hâlisâne dualarına mazhar olan Bolvadin ilçesi, buraya gelen her insana maneviyat ikliminden manevi bir havayı teneffüs ettiriyor.

Yarukzâde Ahmet Efendi, Yunuszâde Ahmet Vehbi Efendi, Şah-ı Geylâninin torunlarından AbdulKadir-i Geylâni Hazretleri, Hazret-i Carullah ve daha nice evliyaları ile ülkemizin müstesna mekânlarından biridir Bolvadin.

Bediüzzaman’ı gören son şahitlerden birisi olan Mehmet Taktak Ağabeyin öncülüğünde yeni inşa edilen ve önceden yapılmış Nur dershaneleriyle etraflarına nur saçan, irşat ve tenvir vazifesini hakkıyla yerine getirmeye çalışan Bolvadin fedakârları için ne söylesek azdır. Şefkat kahramanları olan hanımlar taifesinin de, anlatıldığı kadarıyla faal ve gayretli çalışmaları, Bediüzzaman Hazretlerinin Bolvadin için yaptığı duaların kabul olduğunu gösteriyor. Hepsine binler barekallah ve tebrikler..

Kısa adı BOLDAV olan Bolvadinliler Dayanışma Vakfının davetlisi olarak gittiğimiz ve belediye müzesinin konferans  salonunda takdim ettiğimiz konferansa zemin hazırlayan vakıf yönetim kurulu heyetine ve beraberindeki dostlarımıza tebriklerimizi ve şükranlarımızı arz etmeyi bir borç biliriz. Ayrıca GENÇLİK FM. radyosunda “İslâm ve Gençlik” konulu programa vesile olan radyo idaresindeki dostlarımızın hepsini tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz.

Bediüzzaman ve Nurculuk davasına sahip çıkma şuurunda hassasiyet gösteren ve Nurlara bütün güçleriyle sarılan Bolvadin fedakârlarının, hepimize güzel bir örnek olmasını diliyor ve onlara bu kudsi hizmetlerinde muvaffak olmaları için dualar ediyoruz. Var olun, sağ olun dostlar!

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap