BİRBİRİNE BENZEMEYEN YÜZLER
Tefekkür

BİRBİRİNE BENZEMEYEN YÜZLER

Kânatın Yaratıcısı, varlıklar içinde insanı seçmiş ve onu yeryüzünde Kendi adına iş gören bir vekil olarak tayin etmiştir. İnsanın hem vazifesi büyük hem de sorumluluğu büyüktür.

Kâinatın Yaratıcısını tanımak ve Ona iman ile ibadet etmek sorumluluğu insana yüklenmiştir.. Her şey, kendini yaratan bir Sanatkârın varlık ve birliğine işaret ediyor. Bütün yaratılmışlar gibi, insanın bizzat kendisi de, o görünmeyen Yüce Yaratıcının varlığına şahitlik yapmaktadır. İnsanın en dikkat çeken cihetlerinden biri de, insanın yüzüdür. Göz, kulak, ağız burun gibi aynı azaları taşıdığı halde, her bir insan diğer bütün insanlardan farklı bir simada yaratılmıştır. Aynı yumurta ikizlerinde bile, birini diğerinden farklı yapan özellikler vardır. Hazret-i Adem’den (a.s.) zamanımıza ve kıyamete kadar gelmiş ve gelecek ve şimdiki zamanda bulunan bütün insanları birbirinden farklı yaratabilmek için, o Yüce Kudret geçmişi, geleceği ve şimdiki zamanda yaşayan bütün insanları tamamen bilecek ki, her bir insanı diğer insanlardan farklı bir simada yaratabilsin. Evet, insanın yüzü aynı azaları  taşımakla Allah’ın hem varlık ve birliğine, birbirine benzemeyen simalara sahip olmakla da, Yüce Kudretin dilediğini dilediği gibi yaratan iradesine şahitlik etmektedir. İnsanın yüzü gibi daracık bir alanda, insanlar sayısınca farklı simalar yaratmak, o Zatın ilminin sonsuzluğuna da şahittir.

Bununla birlikte, her insanın parmak izlerinin dahi insanlar sayısınca farklı olması, ibret alınması gereken bir başka mucizedir. Yüce Allah, bu harika sanat nakışlarıyla kudret ve azametini, aklı bulunan topluluklara böyle gösteriyor. Ona iman eden ve o imanın gereğini yerine getiren müminlere ne mutlu!

www.asyanur.info (Risale-i Nur videoları için bu siteyi ziyaret edebilirsiniz.)

Reklam

Yorum Yap