İman ve İbadet

BERZAH HAYATINDA DOSTLARIN BULUŞMASI- 2

(Dünden devam)

Bu dünya hayatında iken inanan ve inancının gereğini yapan mümin ruhlar için kabrin arka ciheti rahmet, ön ciheti ise oraya nispetle azaptır.

Başta Sevgili Peygamberimiz (asm) olmak üzere bütün enbiyalar, evliyalar, âlimler ve Allah’ın diğer salih kulları ve bütün sevdiklerimiz kabrin öbür tarafındadır. Berzah memleketi onların toplandığı nurlu bir âlemdir. Dünya hayatına benzer sohbet toplantıları orada da yapılmaktadır. Berzah memleketi, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Dünya hayatındaki akrabalık bağları orada da devam etmektedir. Vefat eden eşler, çocukları ve akrabaları orada buluşacak, Allah’ın emir ve yasaklarına itaat etmenin mükâfatını daha cennete gitmeden, berzah memleketinde cennet gibi lezzetlere mazhar olmakla alacaklardır.

Berzahtaki ruhâni hayat, dünya kayıtlarından uzaktır. Ruh, bir anda muhtelif ve çok yerlerde bulunabilir. Yıldızlarda gezerken, aynı anda kabriyle dahi irtibat halindedir. Kendisine bir Fatiha okuyanları görür ve manevi hediyesini alır. Özellikle, hadis-i şeriflerin beyanına göre, Cuma ve Pazartesi geceleri evine gelir ve kendisine okunan Yasin-i Şerif ve sair Kur’an Surelerini dinler, hediyesini alıp berzahtaki makamına döner. Böyle bir manevi hediye bulamazsa, mahzun ve üzgün bir halde döner.

Berzah memleketinde misâli bedenleriyle hayatlarını sürdüren ruhların, ehl-i iman olanlarının cennet gibi saadetli hayatlarına bedel, aşırı günahkâr müminler, kâfir ve münafıklar bu saadetli lezzetlerden mahrumdurlar. Onlar serbest değillerdir. Onlar, cehennem-i suğra denilen dünyanın karnındaki magma tabakasının muhtelif yerlerinde ruhâni azap çekmektedirler. Dünyasını berbat eden böyle insanlar, berzah hayatlarını da mahvetmişlerdir. Çok yazık etmişlerdir kendilerine!

Nur Talebelerine gelince, onlar bu dünyada hayatlarını iman ve Kur’an hizmetlerine adayıp, hayatlarının en birinci vazifesini Risale-i Nur’un neşri ve hizmeti yaptıklarından; vefat ettikleri zaman bu hizmetlerinden kopmayacak ve irtibatları bir şekilde devam edecektir. En başta “Risale-i Nur’un okunduğu her yerde biz mânen hazır oluruz.” diyen Bediüzzaman Hazretleri gibi, diğer Nur Talebeleri de iştirak edecek ve Risale-i Nur sohbetlerinin manevi feyizleriyle bereketlenmesine vesile olacaklardır.

Evet, ihlâs ile okunan Nur derslerini hadsiz melekler ve ruhani varlıklar dinledikleri gibi, vefat den Nur Talebelerinin ruhları da dinliyor ve ilgi gösteriyorlar. Bediüzzzaman Hazretlerinin dediği gibi “Onlar bizim çok yakınımızdalar, bize dikkat ediyorlar ve hatta bize yardım ediyorlar.”

Evet, Berzah memleketi dost ve ahbapların buluştuğu çok nurlu ve saadetli bir âlemdir. Cenab-ı Hak hepimize berzah denilen o âlemi, cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulmayı nasip ve müyesser eylesin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap