İman ve İbadet

BERZAH ÂLEMİNDE ŞEHİTLERİN DURUMU- 2

(Dünden devam)

Bediüzzaman Hazretleri, şehitlerin berzah âlemindeki hayatlarına çok ilginç bir misal verir: “İki adam, rüyalarında cennet gibi bir saraya girerler. Ancak, birisi rüyada olduğunu bilir ve aldığı lezzet ona göre noksan olur. ‘Ben uyansam bu lezzetler gidecek.’ diye düşünür. Diğer adam, rüyada olduğunu bilmiyor. Hakiki bir saadetle lezzet alıyor.” İşte, ehl-i iman ile şehitlerin farkı da böyledir.

Bir sâdık rüyada, Bediüzzaman’ın rüyasına giren ve birinci dünya savaşında Bitlis savunmasında şehit düşen Ubeyd ismindeki yeğeni, Bediüzzzaman’ı ölmüş biliyor ve onun  için çok ağladığını, Rusların hücumundan korunmak için de kendine siper kazdığını söylüyor. Kabrini siper zannediyor. Öldüğünün farkında değil.

Ölmüş evliyaların ve şehitlerin ruhlarını, misalî bedenleriyle bu dünyaya gönderen ve İslâm ordusunu onlarla destekleyen Cenab-ı Hak, bu tarz rahmet tecellileriyle berzah hayatını teyit etmektedir. İstiklâl Savaşında, tek başına Yunan askerlerini teslim alıp gelen Türk askerine nasıl teslim oldukları sorulunca “Biz bu askere değil, onun arkasında gördüğümüz uzun boylu, yeşil sarıklı ve cübbeli zatlara teslim olduk.” diye cevap vermeleri ve bunun gibi nice olayların Kıbrıs Savaşında da meydana gelip, menkıbeler şeklinde anlatılması, berzah âlemindeki şehitler hakkında ip uçları vermektedir.

Allah katındaki derecelerin en yükseği peygamberlik makamıdır. Onun da kendi içinde mertebeleri vardır. Peygamberlik makamının hemen altındaki en yüksek derece sıddıkiyet ve onun da hemen altındaki şehitlik makamıdır. Mahşer günü cenneti kazanan hiç kimse bir daha dünyaya gelmek istemeyecektir. Şehitler ise, Allah tarafından verilen yüksek mükâfatı gördükleri zaman, tekrar tekrar dünyaya gelip, Allah yolunda öldürülmeyi temenni edecek oldukları hadis-i şeriflerle beyan edilmiştir.

Allah yolunda cihad ederken öldürülen gerçek şehitler olduğu gibi, hükmen şehit sayılan müminler de vardır. Yanarak, suda boğularak, karın sancısı, veba salgın hastalığından ölen veya çocuk doğurmaktan gelen kırk günlük lohusa döneminde vefat eden mümine kadınlar da şehit olmaktadırlar. Ancak, peygamberlerde olduğu gibi, şehitlerin de dereceleri vardır. Nice mübarek hastalıklar vardır ki, şehitlik gibi yüksek dereceleri kazandırırlar.

Allah yolunda ilim ile cihad eden ve Allah’ın adını yüceltmek için hizmet eden İslâm fedaileri gibi, Nur Talebeleri de hayatlarını şehitlik ile noktalayacak ve İlâhi rahmete mazhar olacaklardır, inşaallah. Buna olan inancımız ve duamız çok kuvvetlidir.

 

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap