Bediüzzaman Said Nursi

BEDİÜZZAMAN’DAN TAKDİR ETME ÖRNEKLERİ

Âhirzamanın en dehşetli ve korkulu zamanlarında, iman ve Kur’an hizmetinin yaygınlaşması için, Bediüzzaman Hazretleri takdir ve tebrikle en çekingen ve ürkek insanları bile hizmete yöneltmeyi başarmıştır.

“Nur fabrikası”, “Gül fabrikası” ve “Mübarekler heyeti” gibi tabirlerle ve onların hizmetlerini beyan eden lâtif ifadelerle bir şahs-ı manevi meydana getirip, din düşmanlarının hücumlarına karşı manevi bir sed ve cephe oluşturmuştur.

“Aziz, sıddık, fedakâr, metin, sebatkâr, sarsılmaz, âhireti bırakıp fâni dünyaya dönmez kardeşlerim, bu dünyada enislerim, ebed yolunda arkadaşlarım, âhiret kardeşlerim.”gibi daha nice tabirler ve iltifatlar var ki, biz bile şu anda okurken etkileniyor ve heyecanlanıyoruz. Bediüzzaman sanki hayattaymış gibi eserleriyle, manevi tasarrufunu talebeleri üzerinde devam ettiriyor.

Evet, Bediüzzaman’ın bu tatbikatına binaen, tenkit yerine takdir etme tarzını esas almalıyız. Ancak tenkitte olduğu gibi, takdirde de ölçülü olmak icap eder. Zaten, kâinatta herşey bir ölçü ve mizan üzerinedir. Ölçü kaçtığı zaman ya ifrat ya da tefrit ortaya çıkar. İkisi de makbul değildir.

En iyisi, hizmet edenlere ne minnetsiz davranıp takdirde cimri olunmalı ve ne de aşırı iltifatla onların başı döndürülmeli. “İşlerin hayırlısı, vasat olanıdır.” hadisini esas almalıdır. Orta yol, zararsız  olan yoldur. O zaman, hem fert olarak hem de cemaat olarak denge korunacak ve istikrarlı bir hizmet temposuyla iman hizmetine devam edilecektir.

Netice; müspet ve yapıcı tenkide evet, fakat ölçülü ve dengeli olmak şartıyla, takdir ve tebrike daha çok evet.

asyanur.info  samicebeci.net   (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap