BATIDAN DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ
Dünya

BATIDAN DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ

Kıyamet alâmetlerinden olan güneşin batıdan doğmasını mecazi olarak da anlamak mümkündür.

İslâm dini, insanlık âlemini manen aydınlatan bir güneş gibidir. İslâm, parlak bir güneş gibi Orta Doğudan doğdu. Asırlarca Asya, Avrupa ve Afrika’yı aydınlattı. Ancak dünyanın bütün kıt’alarına yayılmasını engelleyen çeşitli sebepler vardı. Dördü bizde, diğer dördü ecnebilerde olan sekiz maninin, insanlık sevgisi, insaf meyli ve hakikati araştırma arzusu ile ortadan kalkıp, istikbalde dünyanın bütün kıt’alarında hâkim olacağını Bediüzzaman Hazretlerinden öğreniyoruz.

“Sana indirilen bu kitap senin değildir. O, lâhutidir. Sana muasır bir vücut olamadığımdan müteessirim Ya Muhammed! (asm). Beşeriyet senin gibi mümtaz bir vücudu bir defa görmüş, bir daha göremeyecektir. Binaenaleyh, senin huzurunda kemal-i hürmetle eğilirim.”diyen Alman başbakanı Prens Bismark veya “İslâm, ateşin odunu yuttuğu gibi sair dinleri yuttu. Zaten bu onun hakkı idi.”diyen Mr. Carlayl gibi bir çok filozofları, Batı toplumları mahsul vermesine binaen Bediüzzaman diyor: “Avrupa ve Amerika, İslâmiyetle hamiledir. Bir gün onu doğuracaktır.

Kıyametle güneşin batıdan doğması hak olmakla birlikte, İslâm güneşinin bu suretle Batı dediğimiz Avrupa ve Amerika’da doğması ve genelde hâkim olması da söz konusudur. Şimdilik görünen olumsuz tablolar bizleri yanıltmasın. Ve zalim hükümetlerin zalim yöneticilerinin, İslâm ülkelerinde yaptıkları dehşetli zulümlerle, yönettikleri milletler karıştırılmasın. Batı toplumlarında ciddi anlamda İslâm’a yöneliş var. 2050 yılında Avrupa’nın yarısının Müslüman olacağı haberleri veriliyor. Gün doğmadan neler doğar. Ve her şeye rağmen Allah nurunu tamamlayacaktır. Velev kâfirler istemese de…

asyanur.info

 

Reklam

Yorum Yap