Siyaset

BATI VE BİZ

Çok dinli, çok dilli ve çok hukuklu bir devlet vasfıyla altı asırdan fazla, üç kıt’aya yayılmış sınırları içindeki milletleri rahatlıkla idare ederek örnek bir devlet sistemi geliştiren Osmanlı; zeval dönemine girip sonunda tarih sahnesinden çekilince, ondan arta kalan topraklar üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, zengin bir kültür birikimi devraldı.

Ancak, ne hikmetse cumhuriyeti kuran kadrolar, hem ecdatlarına hem kültür miraslarına hem dillerine hem dinlerine hem daha bir çok şeylere harp ilan ederek yönlerini İslâm aleminden çevirip, Batılı milletlere döndüler. Kılık kıyafetinden takvimine, ölçü birimlerinden Latin alfabesine kadar Batıdan aldıkları gibi, hukuk sistemlerini de İtalya, Almanya ve İsviçre’den tercüme edip, olduğu gibi bu memlekete ithal ettiler. Bu millet-i İslâmiyenin inançlarını, değer yargılarını, dinlerini ve sair karakterlerini hiç dikkate almadan, devletin tepelerinden yapılan dayatmalarla, bütün bir milletin yapısı değiştirilmeye çalışıldı.

Fakat, ne hazindir ki, Batıdan alınan nice değerler, bizim bünyemiz farklıdır denilerek bu sefer çarpıtıldı. Bize göre lâiklik, bize göre cumhuriyet ve demokrasi, bize göre ordu ve hükümet ilişkileri, bize göre vesaire, vesaire…

Halbuki, Batılı milletler her şeylerine standart getirdikleri gibi, cumhuriyet ve demokrasi kavramlarından, insanların temel hak ve hürriyetlerine kadar manevi ve moral değerlerine de standart getirmeyi başarmışlardır.

Batılı devletlerin anayasalarını, sivil toplum teşkilatlarının da katkılarıyla parlamentoları yapmıştır. O anayasalarda silahlı kuvvetlerin gölgesi ve baskısı yoktur. Keza, bir şahsın düşünceleri anayasalarına hâkim kılınmamıştır. Özel şahıslar, özel kanunlarla koruma altına alınmamıştır. Cumhuriyet adı altında bir baskı idaresi söz konusu değildir. Keza, demokrasilerinde devletten önce fert vardır ve insan hakları ön plandadır. Devlet, vatandaşının hizmetkârıdır. Millet, parlamentoları vasıtasıyla ihtiyaç hissettiği kanunları hür bir şekilde çıkarabilmektedir. Kanun hâkimiyeti, cumhurbaşkanından sâde vatandaşına kadar geçerlidir. Kanunlar herkese eşit uygulanmaktadır. Adam kayırma yok denecek kadar azdır. Ve daha nice insanı imrendiren güzel örnekler..

Bizde nasıl, ona da bir sonraki makalede bakalım, inşaallah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap