İman ve İbadet

BASİRET VE KALP GÖZÜYLE BAKMAK- 2

(Dünden devam)

İnsan ruhunun, varlıklar âlemini gören bir baş gözü olduğu gibi, eşyanın hakikatlerini keşfeden ve ibretle Allah adına tefekkür eden bir de kalp gözü vardır. Buna, basiret gözü de denir.

Basiret gözünden yoksun olan bir kalp mânen kördür. Bu hakikati Bediüzzaman Hazretleri şöyle izah eder: “Basar (göz) masnuatı (sanatlı varlıkları) görüp de, basiret Sanii (Sanatkârını) görmezse pek çirkin düşer. Çünkü, o halde, Saniin (Sanatkârın) mânen, kalben görünmemesi, ya basiretin fıkdanından (yokluğundan) veya kalp gözünün kör olmasındandır. Veya pek dar olduğundan,meseleyi azametiyle kavramadığındandır veya bir hızlandır (zarardır).” Bu tespitiyle, gerçekleri göremeyen mânevi körlerin, körlük sebeplerini nazara vermiştir. Yoksa, Allah’ın inkârı, gözün gördüklerini inkâr etmekten daha çirkin bir inkârcılık olur.

Evet, Basiret ve kalp gözü açık olan insanlar, basiret sahibi olan insanlardır. Onlar, her şeye Allah hesabına bakarlar. Kâinatı ve olayları bir kitap gibi okur, Allah’ın kudret ve azametini daha iyi anlarlar. Her şeyin arka planını da görebilen hassas insanlardır. Röntgen ışınları gibi, her şeyin içini dışını keşfederler. Onları yanıltmak kolay olmaz. Bundan dolayı Sevgili Peygamberimiz (asm) “Müminin ferasetinden korkunuz. Zira o, Allah’ın nuruyla bakar.” buyurmuştur.

Mümin olan kişi, geçici olarak aldatılsa bile bu devam etmez. Başkalarını aldatmaya ise asla tenezzül etmez. Bu hakikati Bediüzzaman “Biz ki, hakiki Müslümanız. Aldanırız fakat asla aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz.” demesi çok anlamlı ve önemlidir. İslâm, doğruluk dinidir. Müslüman ise, doğru insan demektir. Allah, cümlemizi doğru Müslümanlardan eylesin, amin.

asyanur.info  samicbeci.net  8YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap