İman ve İbadet

BASİRET VE KALP GÖZÜYLE BAKMAK- 1

Kalp, idrak merkezi olan dimağ ile hislerin aynası olan vicdandan meydana gelen bir lâtifedir ve duygular dünyasının sultanıdır. Allah kalbi kendisi için yaratmıştır. Kalp, Allah’ı bulmak ve tanımakla mükelleftir. Kalbe “Beytullah” denilmektedir yani Allah’ın evi. Kalp kırmak, Allah’ın evini yıkmak demektir. “Ben, yere ve göklere sığmadım. Ancak mümin kulumun kalbine sığdım.” hadis-i şerifi çok engin mânâları ihtiva etmektedir.

Yokluk karanlıklarından çıkarılıp, bu aydınlık dünya memleketine gönderilen her bir insanın kalbine huzur veren ve onu korkutan dehşetli olaylar karşısında emniyet ve güven içinde tutan ancak Allah’ın zikri ve Ona olan imanıdır. Aksi takdirde, o kalp nihayetsiz bir âcizlik ve fakirlik içinde, her şeyden ve her hadiseden elem duyacak ve sahipsizlik duygusu yüzünden, manevi bir cehennem azabı içinde dünyasını da berbat edecektir.

İnsan vicdanında var olan ve ebede kadar uzanıp giden arzu ve isteklerin karşılığını bulamayan ve ölüm ile her şeyin ebedi bir yokluk ve hiçliğe dönüşeceğini zanneden bir insandan daha zavallı, daha perişan kim olabilir? Öyle inançsız bir insanın sahip olduğu her şey, ölüm denilen idam sehpasının süslerinden farksızdır. Sehpanın süslü, altın yaldızlı, gümüş kakmalı olması, nasıl idam edilecek bir insanı teselli etmezse, dünyanın serveti, malı ve mülkü, şan ve şerefi, o insanın yok olma endişesine bir ilaç ve tarif edilmez acılarına bir çare olamaz.

Halbuki, iman sayesinde Allah’ı bulan ve ebedi âleme inanan bir insan, kâinatın dehşetli olaylarına karşı Allah’a dayanır ve Ona sığınır. Gücü yetmediği hadiseler karşısında Ondan yardım ister ve Ona dua eder. Ebede kadar uzanıp giden  emellerine karşı, ebedi saadetin hayat suyundan bir yudum içer, kalbindeki emel ve istekleri onunla teskin eder. Zaten, insanın yaratılışının asıl gayesi, Allah’ı tanımak, Ona iman ile dua ve ibadet etmektir. “De ki: Eğer duanız olmasa, Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var?” (Furkan Suresi: 77) ayet-i kerimesi, bahsi geçen hakikatlere işaret eder. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap