Bediüzzaman Said Nursi

BARLA’DA RİSALE-İ NUR MENZİLLERİ- 1

Bediüzzzaman Hazretleri, asırlarca yolu gözlenen ve beklenen bir şahsiyetti. Otuz üç Kur’an ayetinin işaretlerine mazhar olduğu gibi, Hazret-i Ali (r.a.) ve Gavs-ı Geylâni (r.a.) gibi kudsî zatların da müjdesine mazhardı.

Âhirzamanın en dehşetli din yıkıcılığını tamir ile vazifeli idi. Mehmet Akif’in “O nuru gönder İlâhi asırlar oldu yeter/ Bunaldı milletin âfâkı bir sabah ister.” diye temenni ettiği manevi bir Kur’an nurunun dellâlıydı. Kur’an nurlarını neşretmeye yaratılıştan vazifeliydi. Bütün mesaisini iman hakikatlerini ispat ve izah etmeye hasretmişti. Milletin imanını muhafaza etmek ve mutlak dalâlete düşmekten kurtarmak için her şeyini feda etmişti.

1. Dünya savaşında, talebeleri ile birlikte beş bin kişilik bir milis alayının kumandanı olarak savaşa katılmış ve nice yararlıklar gösterdikten sonra, Bitlis kuşatmasında yaralanıp esir düşmüştü. İki buçuk seneye yakın süren bir esaret hayatından sonra, Bolşevik İhtilâli kargaşasından yararlanıp firar etmiş ve uzun bir seyahatten sonra  İstanbul’a dönmüştü. İngilizler İstanbul’u işgal ettiği zaman, yazdığı Hutuvat-ı Sitte adındaki eseriyle onların bütün planlarını deşifre etmiş ve İstanbul âlimlerinin İngilizlerin aleyhine dönmesini sağlamıştı.

Anadolu’nun düşman kuvvetleri tarafından işgal edildiği zamanlarda, Kurtuluş Savaşını desteklemiş ve Osmanlı Diyanetinin verdiği fetvayı geçersiz sayarak karşı fetva vermişti. Onun bu kahramanca mücadelelerini takdir eden Ankara hükümeti,”Böyle kahraman bir hoca bize lâzımdır.” diyerek onu Ankara’ya dâvet etmişlerdi. Mecliste kendisine hoş geldin merasimi yapılan Bediüzzzaman, onların başka bir niyette olduğunu anlayınca, bütün ısrarlara rağmen Ankara’yı terk edip, Van iline dönmeyi tercih etti. Kendi ruhî ve vicdanî hazlarıyla baş başa kalarak, Kur’an-ı Kerim’i mütalâa etmeye ve talebe okutmaya başladı. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap