Siyaset

BARIŞTA ADALET UNSURU- 2

(Dünden devam)

Karşılıklı menfaat münasebetlerine dayanan devletler arası ve adalet temeline bina edilen bir barışta devamlılık temin edildiği gibi, dahildeki toplum barışında da adalet unsuru ön planda olmak durumundadır.

Sosyal hayatta bir kısım insanlara adalete aykırı özel ayrıcalıklar tanınması, toplum hayatındaki barışa zarar veren durumlara sebep olur. Kanunlar çerçevesinde herkese eşit haklar tanıyan adaletli uygulamalar, içtimai hayatın dengelerini temin eder.

Bu itibarla, içtimai hayatta samimi bir barış ve devlet-millet kaynaşmasını isteyenler, hak anlayışına dayalı ve eşitlik prensibine riayet eden, herkese layık olduğu hakkını ve hukukunu veren bir adalet mekanizmasının işlemesini temin etmelidirler.

İslâmi bir idarede ifadesini bulan ve dindar bir cumhuriyet mantığına dayanan ve “Adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.” diye, Bediüzzaman tarafından tarifi yapılan bir cumhuriyet idaresinde, özellikle dindar olanlar çok dikkat etmelidirler. Aksi takdirde manevi mes’uliyet altında kalmak söz konusu olur.

Aynı şekilde, birlik ve beraberliğin bir cemaat bünyesinde temin edilmesi, yine aynı değerlere samimi olarak sahip çıkmak ve tatbik etmekle mümkün olur.  Aksi takdirde, bir kısım hizmet ekiplerinin, diğer hizmet ekiplerine farklı bir gözle bakması, farklı muamele etmesi ve farklı yorumlaması, sonra da birlik ve beraberlikten bahsedilmesi, gerçek beraberliği temin etmez ve samimi olmaz.

Hülâsa; milletlerin ve cemaatlerin bünyelerinde gerçek bir barışın temini, her şeyden önce adalet, hukuk ve eşitliğin ciddi anlamda tatbik edilmesi ve yaşanması ile mümkün olur.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap