Bediüzzaman Said Nursi

BARIŞ VE KARDEŞLİKTE BEDİÜZZAMAN FAKTÖRÜ- 2

(Dünden devam)

İktisadî ve siyasî menfaat perdesi altında, aslında gizli bir din savaşları sürüp gidiyor. “Dinde zorlama yoktur.” İlâhi fermanını kendilerine rehber yapan müminler er ya da geç cami, kilise ve havra üçgeninde, hoşgörü ve karşılıklı inançlara saygı çerçevesinde bahsi geçen gizli savaşları durduracak, asâyiş ve huzuru temin edeceklerdir.

Âhirzamanda, Hristiyanların dindar ruhanileriyle Müslümanların aralarındaki tartışma noktalarını muvakkaten bırakıp, müşterek düşmanları olan dinsizliğe karşı ittifak edeceğini müjdeleyen Sevgili Peygamberimizin )asm), verdiği bu haberine dayanarak, dünya barışının sağlanmasının tam zamanı geldi gibi görünüyor. Daha fazla gecikmeden, dinler arası ciddi ve samimi ittifaklar ve resmi organizasyonlar kurulmalı ve dünya barışına giden yolda semavi dinlerin samimi insanları, öncülük vazifesini yerine getirmelidirler.

Böylesine büyük bir neticenin gerçekleşmesi için bütün ömrünü feda eden, yazdığı eserleriyle bütün insanlığı muhatap kabul ederek, iman hakikatleri dersleriyle insanlığın hem dünya hem de âhiret saadetini temin için her şeyinden feragat eden ve üstlendiği dünya çapındaki iman ve İslâm dâvâsıyla, bütün dünyanın dikkatini kendine çeken ve dahildeki resmi adamlar tarafından gördüğü kötü muamelelere bedel, hariç ülkelerde takdirlerle karşılanan, yazdığı eserler çeşitli üniversitelerde tez konusu yapılıp özel kürsüler kurulan asrın imamı Bediüzzaman Hazretleri; hem Müslümanlar, hem diğer dinler ve milletler arası kurulacak barışın tesisinde, İslâm adına en önemli faktörlerden birisi ve en başında gelenidir.

Barış ve kardeşlik adına yapılacak her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerde Bediüzzaman adının geçmesi onun hakkı olduğu gibi, onu dışlayan her türlü faaliyet de, ona yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Zira O, dünyada kurulacak barışın, asâyiş ve huzurun barış elçisidir.

Dahilde ve hariçte gerçekleşecek barış ve ittifaklar, cemaatler arası veya dinler arası kurulacak birliktelikler maksat birliğinde olacak, herkes kendi mesleğini ve mensubu olduğu dinini koruyacaklardır. Karşılıklı saygı ve hoşgörü, imandan kaynaklanan bir esas olarak, bahsi geçen barışın alt yapısını teşkil edecektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap