Risale-i Nur Hizmeti

ÂZAMİ İHLÂS DAİRESİNDE ÂZAMİ FAALİYET- 2

(Dünden devam)

Şevk atına binip mânevi cihad meydanına çıkan himmet ve gayret duygusunun, ayağına vurup atından düşürten en büyük belâ ise yeistir. Yeis ve ümitsizlik kanser gibi bir hastalıktır ki, kimin âleminde oluşsa o insan bir daha iflah olmaz. Aynı zamanda yeis, Allah’ın rahmetinden ümit kesmek anlamında olduğundan, “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz.” ayetine zıttır ve büyük günahtır.

En kara ve karanlık günlerde bile “Ümitvar olunuz. Şu İstikbal inkılabı içinde  en yüksek gür seda, İslam’ın sedası olacaktır.” diyen Bediüzzaman’ın bu tavrı, herkese ve hepimize örnek olmalıdır.

Afyon savcısının “Said Nursî, ihtiyarladıkça artan enerjisiyle gençleri zehirlemeye çalışıyor.” demesi ilginçtir. Yaşlandıkça “Biz zamanında çok hizmet ettik, biraz da gençler çalışsın.” diyerek, gayret ve himmeti zayıflayanların bundan alacağı çok dersler vardır. Evet, gençlerin önü açılmalı, ancak tecrübeli yaşlılar da bütünüyle geri çekilmemelidir.

“Bilseydiniz gayret ne kadar kıymettardır, bir dakikanızı bile boşa geçirmezdiniz.” diyen Bediüzzaman, anlayana çok şeyler söylüyor. “Bir adamın kıymeti, himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o tek başına bir millettir.” vecizesi, ölünceye kadar kulaklarımızda çınlamalıdır.

Bir zamanlar tek başına Risale-i Nur dâvâsının avukatlığını yapan, gecesi gündüzü birbirine karışan ve çok şevk kırıcı hadiselere muhatap olduğu halde taksiye bindiği zaman “Artar cihadla şavkımız/ Fahr-i Resul imamımız/ Allah deyip cenk ederiz/Var nusrete imanımız.” gibi benzer marşları söyleyen ve söyleten merhum Bekir Berk Ağabeyin bu karakteri de, örnek alınacak rehberdir.

Bahsi geçen hakikatlere binaen, âzami şevk, âzami faaliyet ve gayret, Risale-i Nur mesleğinin temel dinamiklerindendir. Muhtelif zamanlarda gittiğimiz Anadolu şehirlerinde gördüğümüz ihlâs dairesindeki şevkli çalışmalar, istikbal hakkındaki ümitlerimizi arttırıyor, elhamdülillah.

asyanur.info samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap