Vücudun bütün organları ve sistemleri birer mucize olduğu gibi, vücudun bütün dokularını besleyen ve hayatın devamını sağlayan kanın yaratılışı ve yapısı dahi bir mucizedir. İnsan vücudunda yaklaşık 4,5 ile 5…

Vücudumuzun motoru hükmünde olan kalbimiz en önemli organlarımızdan biridir. akciğerlerimizin arka tarafında bulunan kalp, kadınlarda 200 ile 280 gram, erkeklerde 250 ile 390 gram arası ağırlığındadır. Her insanın kalbi kendi…

Yunus Emre “İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin. Bu nice okumaktır?”der. Geniş dairelerdeki olayların cazibedarlığından dolayı, insanın kendi vücudundaki harika olayları düşünmeye vakti bile olmuyor. Halbuki, enfüsî…

Kainatı ve insanı inceleyen bütün fen bilgileri, aslında Sanatkârı hesabına bakılsa, insanı Yüce Yaratıcı’ya manen yaklaştıran merdivenler gibidir. Ancak kitaplarda her şey olduğu gibi anlatılıyor fakat Sanakârından hiç bahsedilmiyor. Sanki…

Kâinatın küçültülmüş bir özeti olan insan bedeninin her bir uzvu, muhteşem bir sistemler manzumesidir. Onlardan biri de işitme organımızdır. Dış kulak, orta kulak ve iç kulaktan meydana gelen bu organın…

Nüfusunun yüzde doksan dokuzu mümin ve Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Bin seneden beri İslâm dini ile şereflenen bu millet, 1920 ve sonrası yıllarda manevî cihetten büyük yara aldı. Bu…

İnsan beyni, vücudun bütün sistemlerinin bağlı olduğu ana santral gibidir. Vücudun bütün kontrol merkezleri oradadır. Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi, eğer her bir faaliyet merkezi için tırnak yüzeyi kadar bir maddi…

Selçuklu Devletine iki yüz yıl başşehirlik yapmış olan Konya ilimiz, asırlardır hâlâ dimdik ayakta duran Selçuklu Medeniyetinin eşsiz eserleri ile doludur. Bunun için “Gez dünyayı, gör Konya’yı” sözü dillerde dolaşır.…

Anadolu’nun çoğu vilâyetlerinde olduğu gibi, Kastamonu ilimiz de, hakkında fazla bir bilgi bulunmayan Kays-ı Askar namında bir sahabenin yanında, Seyit Ahmed-i Sünneti, Şeyh Şaban-ı Veli, Mehmet Feyzi Efendi ve daha…

Dünya hayatının afaki meseleleri arasında insan çoğu zaman kendi nefsini unutuyor. Geniş dairelerin cazibedar olayları, dar dairedeki en önemli konuları düşünmekten alıkoyuyor. Bu duruma ara sıra fren koymak lazımdır ki,…

Günde beş vakit kıldığımız namazda, kırk defa Fatiha-i Şerifeyi okuruz. “İhdinassıratel müstakim.”ayetini de tekrarlamış oluruz. Yani “Allahım! Bizi dosdoğru yola hidayet et.”diye Allah’a dua ederiz. Sırat-ı müstakim zaten hidayetin de…

Risale-i Nur Hareketinin başladığı 1920 li yıllardan bu güne geçen bir asırlık zaman içinde, baş döndürücü olaylar yaşanarak geliniyor. İslâm ve insanlık tarihinde, hak ve hakikat tarafında bulunan başta peygamberler,…

Zariyat Suresi 56. âyetinde “Ben, cinleri ve insanları yalnız beni tanısınlar ve ibadet etsinler diye yarattım.”buyurarak, insanları imtihan edilmek üzere bu dünya denilen imtihan meydanına gönderdiğini haber veren Cenâb-ı Hak,…