İnsan bedenini harika bir tarzda yaratan Cenab-ı Hak, onu her türlü yabancı mikroplardan korumak için tedbirlerini de almıştır. Kan içinde dolaşan ve bütün hücrelere besinleri taşıyan alyuvarların yanında, akyuvar denilen…

“Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin, sesleriniz ve simalarınızın farklılığı da yine onun ayetlerindendir. ilim sahipleri için elbette bunda deliller vardır.” (Rum Suresi 22.ayet) Bu dünyada gözümüzle Zatını…

Kânatın Yaratıcısı, varlıklar içinde insanı seçmiş ve onu yeryüzünde Kendi adına iş gören bir vekil olarak tayin etmiştir. İnsanın hem vazifesi büyük hem de sorumluluğu büyüktür. Kâinatın Yaratıcısını tanımak ve…

Kâinatın küçültülmüş bir örneği ve mahlukatın en şereflisi olan her insan, özel olarak yaratılmıştır. Fakat çoğu insan bu özelliğinin farkında bile değildir. Onun için ne yazık ki, şükretmeyi aklına bile…

Vücudumuzun bütün sistemleri gibi, sindirim sistemi de harika olaylar zinciri sonucu gerçekleşir. Fakat bizim bunlardan hiç haberimiz olmaz ve sıradan bir şey gibi bakarız. Bediüzzaman Hazretleri sindirim sistemi ve sonrası…

Kendi irademizle vücudumuzda en yorduğumuz organ midedir. Bunun sonu ise, hastalıklar olarak kendini göstermektedir. Mide yanması, reflü ,gastrit, ülser ve kanser gibi hastalıklar, zamanla hayatı çekilmez hale getirir. Toplumun yüzde…

Maddi hayatımızın devamı için sürekli bir fabrika gibi çalışan midemiz, sindirim sisteminin ana merkezidir. Hayatı veren Cenâb-ı Hak,  onu rızıkla besleyerek vücudu devam ettirir. Mide, çok güçlü kaslardan yaratılan ve…

Vücudumuzun her bir organı harika özellikler taşıdığı gibi, pankreas da özel tasarlanmış bir sanat harikasıdır. Uzunca bir yaprağı andıran ve salgıladığı sıvıları iki kanalla on iki parmak bağırsağına akıtan pankreas,…

Sanata, Sanatkârı adına bakmak ve tefekkür etmek maksadıyla kısaca vücudumuzdaki organlarımızla ilgili konular yazıyoruz. Bu gün de böbreklerimizden bahsedeceğiz. Böbreklerimiz, vücudun bel kısmında, fasülye biçiminde iki adet organımızdır. Böbrek olmadan…

Vücudumuzdaki her organ başlı başına bir mucizedir. Karaciğerimiz de onlardan biridir. Karaciğer, karın bölgemizin sağ üst köşesinde , kaburgaların altında olup, vücut için çok önemli vazifelerde istihdam edilen bir iç…

Cenâb-ı Hak, insan bedenini muhteşem bir sanat eseri olarak yaratmış.  Normal olarak yaratılan bir insanın hiçbir uzvunda bir anormallik bulmak mümkün değildir. Bu sistemler içinde kan dolaşımı da insanı hayrette…

Vücudun bütün organları ve sistemleri birer mucize olduğu gibi, vücudun bütün dokularını besleyen ve hayatın devamını sağlayan kanın yaratılışı ve yapısı dahi bir mucizedir. İnsan vücudunda yaklaşık 4,5 ile 5…

Vücudumuzun motoru hükmünde olan kalbimiz en önemli organlarımızdan biridir. akciğerlerimizin arka tarafında bulunan kalp, kadınlarda 200 ile 280 gram, erkeklerde 250 ile 390 gram arası ağırlığındadır. Her insanın kalbi kendi…

Yunus Emre “İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin. Bu nice okumaktır?”der. Geniş dairelerdeki olayların cazibedarlığından dolayı, insanın kendi vücudundaki harika olayları düşünmeye vakti bile olmuyor. Halbuki, enfüsî…

Kainatı ve insanı inceleyen bütün fen bilgileri, aslında Sanatkârı hesabına bakılsa, insanı Yüce Yaratıcı’ya manen yaklaştıran merdivenler gibidir. Ancak kitaplarda her şey olduğu gibi anlatılıyor fakat Sanakârından hiç bahsedilmiyor. Sanki…

Kâinatın küçültülmüş bir özeti olan insan bedeninin her bir uzvu, muhteşem bir sistemler manzumesidir. Onlardan biri de işitme organımızdır. Dış kulak, orta kulak ve iç kulaktan meydana gelen bu organın…

Nüfusunun yüzde doksan dokuzu mümin ve Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Bin seneden beri İslâm dini ile şereflenen bu millet, 1920 ve sonrası yıllarda manevî cihetten büyük yara aldı. Bu…

İnsan beyni, vücudun bütün sistemlerinin bağlı olduğu ana santral gibidir. Vücudun bütün kontrol merkezleri oradadır. Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi, eğer her bir faaliyet merkezi için tırnak yüzeyi kadar bir maddi…

Selçuklu Devletine iki yüz yıl başşehirlik yapmış olan Konya ilimiz, asırlardır hâlâ dimdik ayakta duran Selçuklu Medeniyetinin eşsiz eserleri ile doludur. Bunun için “Gez dünyayı, gör Konya’yı” sözü dillerde dolaşır.…

Anadolu’nun çoğu vilâyetlerinde olduğu gibi, Kastamonu ilimiz de, hakkında fazla bir bilgi bulunmayan Kays-ı Askar namında bir sahabenin yanında, Seyit Ahmed-i Sünneti, Şeyh Şaban-ı Veli, Mehmet Feyzi Efendi ve daha…

Dünya hayatının afaki meseleleri arasında insan çoğu zaman kendi nefsini unutuyor. Geniş dairelerin cazibedar olayları, dar dairedeki en önemli konuları düşünmekten alıkoyuyor. Bu duruma ara sıra fren koymak lazımdır ki,…