İnsan yaratılışı itibariyle cemalperest ve güzelliğe âşıktır. Her şeyin en iyisini ve en güzelini sever ve ister. Bu halet-i ruhiyeye binaen dünya hayatında neye sahip olsa onunla yetinmez, daha iyisini…

Müminlere amellerinin karşılığı imiş gibi muamele edilerek  ihsan-ı İlâhi şeklinde verilecek olan cennet, ebedi saadet yurdudur. Kur’an-ı Kerimde 147 defa geçen ve muhtelif makamlarda zikredilen cennet kelimesi, cennetin birden fazla…

Fıtratına yerleştirilen ve sonsuza kadar uzanıp giden duygu ve arzuları sebebiyle insanlık, tarih boyunca ebediyen yaşanılacak ve nihayetsiz nimet ve lezzetlere mazhar olunacak bir inanca hep sahip olagelmiştir. Semavi dinlere…

Kurutulmuş özlü çamurdan bedenine şekil verilen ve sonra ruh üflenilen ilk insan Hazret-i Adem (as) annesiz ve babasız yaratılmıştır. Kur’an’da misali Hazret-i Adem’in yaratılışına benzetilen Hazret-i İsa (as) ise, babasız…

Cenab-ı Hak, bin bir Esma-i Hüsnasının nihayetsiz tecellilerine mazhar etmek için, bir rivayete göre on sekiz bin âlem yaratmıştır. Görmekete olduğumuz şahadet âleminden âhiret âlemlerine kadar uzanan bu âlemler içinde,…

Ruhlar âleminden başlayıp, dünyadan geçen ve âhiret âlemlerine uzanıp giden uzun bir seferin yolcularıyız. Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise burada az bir zaman kalacaktır. İmtihan ve tecrübe vakti bittikten sonra,…

Beden evindeki misafirliği biten ve ecel ile yuvasını terk eden her bir ruh, âlem-i şehadet denilen bu görünen madde âlemini terk eder ve gayp âlemi olan berzah memleketine intikal eder.…

İnsanın dünyaya gelişi bir yaratma ve takdir ile olduğu gibi, dünyadan gidişi de bir halk ve takdir iledir. Hiç bir zaman tesadüf bu işe karışamaz. “Ecel geldiği zaman ne bir…

Recep ayının bir 27. gecesi, Allah’ın emriyle gelen Cebrail (as.), Kâinatın Efendisini (asm) Mescid-i Haram’dan alıp, Mescid-i Aksa’ya götürdü. Orada geçmiş bütün peygamberlerin ruhaniyetine imamlık yaparak namaz kıldırdıktan sonra, Refref…