İbret ve tefekkür nazarıyla hangi açıdan bakılırsa bakılsın, insanı büyüleyen ve hayran bırakan bu mavi gezegen olan dünyamız, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 23 saat 56 dakika 4 saniyede tamamlar. Batıdan…

Uçsuz bucaksız şu kâinatı dolduran yaklaşık yüz yirmi beş milyar galaksiden sadece birisi olan ve dört yüz milyar yıldızı bulunan Samanyolu Galaksisi içinde, güneşe bağlı bir gezegen olan ve kâinata…

Amasya gerçekten çok güzel bir şehirdi. Akşam karanlığı çökmeden şehri bir tepeden görmek istediğimi söyledim. Bu, Bediüzzaman hazretlerinin bir geleneğiydi. Oğuz kardeş, şehri yukarılardan seyretmeye müsait bir yere çıkardı. Şehre…

Amasya vilâyeti, Osmanlı Devletinin tarihinde önemli bir yeri olan bir ildir. Osmanlı padişahları, çocuklarını belli bir yaşa gelip, gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra, onları devlet adamlığına alıştırmak için çeşitli vilâyetlere  vali…

Cenab-ı Hakkın sayısız nimetleri itibariyle her insan şöyle düşünmeli: “Bir zamanlar ben yoktum. Vücudumu teşkil eden zerreler âlemde yayılmış ve cansız bir halde iken, muayyen kanunlar çerçevesinde bir nutfe suyuna…

“Görmedi mi o insan? Biz onu bir damla sudan yarattık da, sonra o Bize apaçık bir düşman kesiliverdi.” (Yasin Suresi: 77) Varlıklar içinde müstesna bir yeri olan ve eşref-i mahlukat…

Su, akıcı özelliğe sahip bir sıvıdır. Nereye meyil bulursa oraya akar. Belli bir basınç olmadan su yukarılara çıkmaz. Onun için pompalarla şehir şebeke suları en yüksek apartmanlara kadar çıkarılır. Yer…

Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir.” (Rum Suresi: 50) İbretler dünyası olan yaşadığımız şu…

Yeryüzünde Allah’ın yarattığı ve her birisi mükemmel bir sanat eseri olan bütün hayvanlardan bir kısmı, özellikle yılan, akrep, kurt, aslan, kaplan ve sırtlana kadar vahşi ve yırtıcı hayvanlar insana zararlı…

Güneş ve aydan deniz ve nehirlere, havada uçan kuşlardan denizde yüzen balıklara kadar her şeyin insanın emrine ve hizmetine verildiğini görüyoruz. Âdeta her şey insana hizmet etmeye doğru koşturuluyor. Kâinatın…

İnsan, etrafındaki varlıklara ve olaylara ibret gözüyle bakmak durumundadır. Hayvanlar gibi olamaz. Başında taşıdığı akıl, kalbinde bulunan vicdan daima onu düşünmeye sevk eder ve etmelidir. Toplu iğne başı küçüklüğündeki bir…

Yeni dünyaya geldiği zaman, annesinin memeler musluğundan hâlis ve tertemiz bir süt ile beslenen insan yavrusu, bir ömür boyu bitki ve hayvanlar denilen iki meme ile de, dünya beşiğinde nazlı…

Mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insan nev’inin bedeni topraktan yaratıldığı gibi, dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türlerinin bedenleri dahi topraktan yaratılmaktadır. Su hayattır, ama toprak olmadan da su,…

Yüz milyardan fazla galaksilerden meydana geldiği tahmin edilen şu kâinatta, yüz bin ışık yılı uzunluğu ve elli bin ışık yılı eni olduğu hesaplanan Samanyolu Galaksisi içinde, resimlerde bir santimetrekare bir…

Ateş unsuru tabiatı gereği yakar. Fakat, o dahi emir altındadır. Dizgini Allah’ın kudret elindedir. “Yakma!” emredildiği zaman yakamaz. Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm hadisesinde olduğu gibi.. Bilindiği üzere, zamanın kralı Nemrut ile…

Yaratılmışların en şereflisi olarak bu dünyada misafir edilen insanların, hayatının devamı için lâzım olan her şey, o daha dünyaya gelmeden hazırlanmış, insan her şeyi hazır ve emrine hizmetkâr bulmuştur. Hayat…

Su, özgül ağırlığı kendinden hafif olan cisimleri üstünde taşır. Meselâ, odun ve tahtaların suda batmadığı gibi.. Sıvı haldeki su, molekül bağlantılarından dolayı yoğundur. Sıfırın altında su donduğu ve buz olduğu…

“Görmüyor musun, Allah, gökten yağmur indirir de onunla renk renk, çeşit çeşit meyveler çıkarır.” (Fatır Suresi. 27) Kur’an-ı Kerim’de nice ayetler nazar-ı dikkati su nimetine çeker ve onunla insanları ibadete…

Kâinattaki bütün mevcudat gibi, denizler dahi Allah’ın varlık ve birliğine, kudret ve azametine şahitlik ederler. Bediüzzaman Hazretlerinin ifade etiği gibi: “Hayattarâne mütemadiyen çalkanan ve dağılmak ve dökülmek ve istilâ etmek…

Uydularla uzaydan çekilen fotoğraflarıyla şirin ve mavi bir gezegen olan dünyamızın, denizler ve okyanuslarla çevrili olduğunu görürüz. Dünyanın yüzde otuzunu karalar ve yüzde yetmişini sular teşkil eder. Tıpkı insan bedenindeki…

Dünyanın en güzel ülkelerinde biri olan Türkiye, ırmak ve nehirler bakımından oldukça zengindir. En uzun nehrimiz 1355 km. uzunluğuyla Kızılırmak’tır. Sivas ili yakınlarından doğar, bir çok kolları onda birleşir ve…