Şeyh Edebali, Söğüt ilçesinin aşağı bölgesinde ve yüksekçe bir tepedeki türbesindeydi. İstanbul’un Eyüp Sultan’ı ve Ankara’nın Hacı Bayram-ı Veli türbeleri ne ise, Şeyh Edebali türbesi de aynı idi. Ziyaretçilerle dolup…

Yapılan dâvet üzerine 01. Haziran 2015 Pazartesi günü, Osmanlı Devletinin ilk merkezi olan Bilecik iline gittik. Fedakâr kardeşlerimizden  Tarkan ile tren garında buluştuktan sonra, yirmi kilometre mesafedeki Söğüt ilçesine geçtik.…

Öfke duygusunun kontrol altına alınmasında, asrımızın büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Hazretleri hayatının bütün alanlarında bize muhteşem örnekler sunmaktadır. Bahsi geçen örneklerden birisi: “İki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebepsiz…

Allah’ın yeryüzünde halifesi ve Onun adına iş gören vekili olarak en şerefli bir varlık sıfatıyla yaratılan insanın, mahiyetine binlerce duygu yerleştirilmiştir. Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran akıl gücünün yanında, faydalı…

Akşam namazını dört katlı hizmet merkezimizde kıldık. Bir hayli kalabalık üniversiteli gencimizin kaldığı bu güzel mekândaki gençlerin her biri, küçük bir genç Said mânâsında dâvâ adamı olacak bir mahiyet arz…

Hafta sonları, yapılan dâvetler üzerine Anadolu’nun muhtelif il ve ilçelerine hizmet amaçlı ziyaretler yaparak hayatımız geçtiği halde, bazı illere yaptığımız ziyaretlerin üzerinden uzun yıllar geçtiğini hayretle müşahede ediyoruz. Onlardan birisi…

Dünyevi maksatlar için kurulan bir kısım organizasyonlarda iç sıkıntılar meydana geldiği gibi, uhrevi ve ulvi gayeler etrafında toplanan ve sırf Allah rızasını esas alan hizmet gruplarında da dahili problemler çıkabilir.…

Bazı kelimeler vardır ki, insan onu duyduğu zaman ruh dünyası kararır ve allak bullak olur.  Onlardan birisi savaş kelimesidir. Kadın-erkek, genç-ihtiyar, çoluk-çocuk demeden nice insanların ölümüne ve nice şehirlerin harabeye…

Umre ibadetimizin üçüncü günüydü ve günlerden Perşembe idi. Gelen otobüse eşyalarımızı yerleştirdik. Otelde ihramlarımızı giyerek, Medine’ye on kilometre uzaklıkta olan Zül Huleyfe Camisinde ihram namazlarımızı kılarak topluca niyet ettik. Böylece…

Daha önce 2012 ve 2013 yıllarında yaptığımız Umre ibadetine, 2015 yılı itibariyle Allah’ın izni ve ihsanıyla  tekrar gitme nimetine mazhar olduk. 20 Şubat 2015 Cuma günü, Cuma namazını eda ettikten…

Sevgili Peygamberimiz (asm), onun güzide sahabeleri ve onların izinden giden büyük zatlar ve salih müminler, tarih boyunca verdikleri sözlerin arkasında durmanın şaheser örneklerini sergilediler. Tarih onların şeref levhalarıyla doludur. Allah…

Mahlukat içinde en kıymetli varlık olan insanlar ve insanlar içinde en kıymetlisi olan Müslümanlar ve Müslümanların içinde de en değerlisi olan tahkiki imana sahip olan müminlerdir. Samimi ve ihlâslı müminler,…

Kâinatın Efendisini (asm) her cihetle örnek alan ve adım adım takip eden ve bu asırda onun son temsilcisi olan Bediüzzaman Hazretleri de, affetmeyi âdeta bir meslek haline getirdi. “Beni idamla…

Yaratılışı gereği çeşitli hata ve günahları işlemeye meyilli olan insanların, dayanıp sığınabileceği tek adres ancak Allah’ın rahmet ve mağfiret dergâhıdır. Kur’an-ı Kerim’in yüzlerce ayetinin sonlarında Cenab-ı Hak, bilerek  ya da…

Asırlar boyunca hak dâvâları uğrunda her şeylerini, hatta canlarını bile feda eden İslâm büyükleri gibi; Kâinatın Efendisinin (asm) âhirzamanda son temsilcisi olan Bediüzzaman Hazretleri de, iman ve Kur’an dâvâsı yolunda,…

“Kâinatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır.” diyen Bediüzzaman Hazretlerinin tarifine göre İman, Şems-i Ezeliden vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki, vicdanın iç yüzünü tamamıyla…

İnebolu dersimizden sonra Cumartesi günü, Geriş Tepesi yamaçlarında bulunan Büyük Mezarlığı Adem kardeşin refakatinde ziyaret ettik. Denize nazır bir mevkide, saff-ı evvel Nur Talebelerinden Ahmet Nazif Çelebi, oğlu Selahattin Çelebi…

Rusya’da 1917 yılında patlak veren Bolşevik isyanından sonra, yetmiş yıl boyunca dinsizlik cereyanının temsilciliğini ve bekçiliğini yapan Sovyetler Birliği, 1991 yılında dağılarak tarihe karıştı ve içinden on beş bağımsız devlet…

Bir Cuma akşamı gittiğimiz Kahraman Maraş’ta akşam dersimizi birlikte paylaştık. Hizmet merkezinin üç yüz metrekare olan geniş salonu oldukça kalabalıktı. İlk dersi yazarlarımızdan Sabahattin Yaşar yaptı. İstişarenin önemi üzerine bina…

10 Nisan 2015 Cuma günü ulaştığım Kahraman Maraş’a üç sene önce de gitmiştim. Fakat bu seferki gidişim, çok farklı şeyler öğrenmeme vesile oldu. Bir saat süren yolculuğun sonuna yaklaşırken biraz…

2 Nisan 2015 Cuma akşamı, Denizli Yeni Asya  hizmet binasının, yüz metrekareden fazla olan geniş salonu oldukça kalabalık bir cemaatle doluydu. Yıllar ne kadar da çabuk geçiyordu. Beş sene önce…