Tefekkür

ATMOSFERDEKİ MUCİZE OLAYLAR- 2

Reklam

Atmosfer âleminde cereyan eden mucize olaylar arasında gök gürlemesini Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’in Ra’d Suresinde şöyle izah eder: “Gök gürültüsü Onu hamd ederek tesbih eder.” diye haber verir. Zaten âlemde her şey, Allah’ı lisan-ı hal veya lisan-ı kal ile tesbih ve hamd etmekle meşguldür. “Hiç bir şey yoktur ki, Ona hamd edip tesbih etmesin.” ayeti bu hakikati ifade eder.

“Şimşeğin parıltısı ise, neredeyse gözleri alıverir.” (Nur Suresi: 43) ayeti, nazar-ı dikkati bu olaylara çevirir. Bulutlardan gelen elektrik akımıyla, yerden bulutlara doğru yükselen bir akım, elli metre yükseklikte birleştiği zaman, yıldırım düşmesi dediğimiz hadise vukua gelir. Yaklaşık yirmi milyon volt kuvvetinde müthiş bir güç ortaya çıkar. İnsana, hayvana veya ağaca düştüğü zaman kömüre çeviren bu enerji depolansaydı, orta büyüklükteki bir şehrin bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılardı. Şimşek ve yıldırımların yaratılması ile iyonosferdeki negatif elektrik yükü yere boşalmakta, fezadan gelen kozmik ışınlarla da sürekli iyonosfer pozitif elektrik ile dolmaktadır. İyonosfer, atmosfer ve dünya sürekli birbirini besleyerek bir döngünün ve dengenin meydana gelmesine vesile olmaktadır.

“Siz, Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız, saymakla bitiremezsiniz.” (Nahl Suresi: 18) meâlinde olan ayetin ifade  ettiği gibi, şayet Allah’ın kudret ve tedbiriyle sürekli bu mucize olaylar gerçekleşmeseydi, biz kendi gücümüzle ve teknik imkânlarla bunları yapamaz ve yeryüzünde yaşayamazdık. Sonsuz bir rahmet ve şefkatle bizleri yaratarak, nihayetsiz nimetlerle besleyip hayatımızı devam ettiren Allah’a karşı bir kısım insanlara ne oluyor ki, Allah’a inanmıyor, bilmiyor ve nasıl inkâra yelteniyorlar?

Heyhat! Âlemdeki bütün varlıklar ve olaylar Allah’tan bahsediyor ve Onun varlık ve birliğine şahitlik yapıyorlar. İnanan ve Allah’a itaat eden insanlara ne mutlu!

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap