Anadolu Seyahat Notları

ANADOLU’DA HİZMET RÜZGÂRLARI- 1 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

En şiddetli istibdat, zulüm ve diktatörlük yıllarının karanlıkları içinde bir nur parlıyor ve zamanla cihanı aydınlatıyordu. Aynı halde  gök gürlemesi gibi bir ses Anadolu semalarında çınlıyor, asrın sağır kulaklarını bile delerek, zulüm abidesi olmuş insanların kalplerini dehşete düşürüyordu. “Ümitvar olunuz: Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür seda İslâm’ın sedası olacaktır.” Bu sesin ve nurun sahibi Bediüzzaman Hazretlerinden başkası değildi.

Bütün ömrü harp meydanlarında, esaret zindanlarında veya memleket mahkemelerinde ve sürgünlerde geçen; milletin imanını tehlikelerden kurtarmak için feragat ve fedakârlığın zirvesine çıkarak, dünya zevki namına hiç bir şey bilmeyen bu şefkat, merhamet ve iman abidesi asil insan; her türlü eza ve cefalara, işkence ve eziyetlere katlanıyor, fakat hak ve ebedi olan iman ve Kur’an dâvâsından zerre kadar taviz vermiyordu.

âhirzamanın zalim ve gaddar şahıslarının dehşet verici tahribatlarına karşı, manevi tamir vazifesiyle vazifeli olan Bediüzzaman ve talebeleri, öylesine bir metanet, sebat ve sadâkatla ve öyle bir cesaret, celâdet ve şehâmetle din düşmanlarına karşı koyuyor ve İslâm dinini müdafaa ediyorlardı ki, merhum şair Ali Ulvi Kurucu bu iman ve inkâr mücadelesinin mücahit mensuplarını şöyle alkışlıyordu:

“Kar kış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz. Mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz.

Cennetteki âlemleri dünyada görür de. Mahvolsa, eğilmez sıra dağlar gibi derde.

En sarp uçurumlar gelip etrafını sarsa. Ay batsa, güneş sönse, ufuklar da kararsa.

Gökler yıkılıp çökse, yolundan yine dönmez. Ruhundaki imanla yanan meşâle sönmez.”

Dünya çapındaki iman ve Kur’an hizmetinin bir asırlık mazisindeki hizmet kahramanlarının son kuşağının hizmetlerini görmek, hem şevk vermek, hem şevk almak için bir esnaf ağabeyle, Anadolu’nun uzayıp giden yollarında yol almaya başladık. 1980 İhtilâlinden sonra sürekli itilip kakılan, dahili ve harici her türlü hilelerle şevki kırılıp hizmetten soğutulmak istenen bu manevi hizmet kadrolarının son durumunu, bizzat kendi hizmet mahallerinde görmek istiyorduk. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap