Anadolu Seyahat Notları

ANADOLU İL VE İLÇE ZİYARETLERİ- 1 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

Kudsi ve cihaşümul iman hizmetinin tarihi seyri içinde, dahili ve harici sebepler yüzünden bazı zamanlar bir durgunluk içine giren, bazen de şahlanıp hizmeti memleketin gündemine oturtan fedakâr Nur Talebeleri, bir zamanlar Gençlik Teşkilatları ve diğer vesilelerle sürdürdüğü hizmet heyecanını bir müddet kaybetti. Kasten meydana getirilen dünyevileşme hastalığından onlar da etkilendi.

Ancak, asırlardır yolu gözlenen ve beklenen mümtaz bir Zatın talebeleri olarak, onları devamlı girdiği bu durgunluk girdabında tutmak ve durdurmak mümkün değildi. Kudsi hizmetinden vazgeçirmek kabil olmazdı ve olmadı da.. Son zamanlarda sürekli toparlanan ve kudsi hizmetinin başına geçen, dahili ve harici bütün engelleri aşarak sür’atle hizmetlerini geleceğe taşıyan bu seçkin insanlar; Bediüzzaman Mevlitleri, anma toplantıları, panel, seminer ve konferans çalışmaları, radyo ve televizyon programlarıyla, memlekete ve millete bir uçtan diğer uca, irşat ve tenvir eksenli müspet iman hizmeti atmosferiyle yardımcı olmaya devam ediyorlar.

Geçmiş yılların aynı hizmet heyecan ve temposunu yakalayarak, en dar dairedeki keyfiyete dönük eğitim çalışmalarından, en geniş dairedeki sosyal faaliyetlere kadar, programlı ve hızlı bir çalışmayla ve icra ettiği müspet iman hizmetiyle, memleketin birlik ve beraberliğini, vatanın bölünmez bütünlüğünü, din kardeşliğini ve diğer manevi değerlerimizin güçlendirilmesini temin ederek; hür, demokrat ve dindar bir cumhuriyet hakikatlerinin gerçekleşmesine katkıda bulunuyorlar.

Ümit, şevk, heyecan, gayret, hizmet, hamiyet duygularıyla mücehhez olan bu fedakâr insanlar, bundan sonra hiç bir engele aldırış etmeden en sarp dağları aşarak, en derin uçurumları atlayarak Allah’ın rızası yolunda yürüyecek ve merhum Bediüzzaman’ın dediği gibi “Bu millet ve memleket kurtuluş için her türlü çareyi deneyecek fakat Risale-i Nur’dan başka bir çare bulamayacaktır.” tespitini fiilen ispat ve tatbik edeceklerdir, inşaallah. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap