İman ve İbadet

ALLAH’IN RAZI OLDUĞU MÜMİNLER TOPLULUĞU- 1

Kur’an ayetlerine göre bu dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Asıl hayat ise, taşıyla, ağacıyla ve toprağıyla şuurlu ve canlı olan âhiret hayatıdır.

Hangimizin ameli daha güzel olacak diye burada imtihandan geçiriliyoruz. Hem dünya hayatındaki, hem de ebedi âlemdeki saadetimize vesile olan Allah’ın emir ve yasaklar manzumesi bu maksat içindir. Teklif ve imtihan sonucu, elmas gibi yüksek ve kıymetli ruhlar ile kömür gibi aşağı ve değersiz ruhlar birbirinden  ayrılır. Kimin neye lâyık ve neye müstehak olduğu ve nereye gideceği belli olur. Gerçi, Allah bütün zamanları ve mekânları kuşatan ezeli ilmiyle kimin ne yapacağını ve sonunun ne olacağını bilmektedir. Fakat, yine de imtihandan geçirir ki, herkes kendi durumunu bilsin ve itiraz etmeye mecali kalmasın. Hem de, Allah’ın Celâli ve Cemâli olan iki kısım isimleri, bu dünyada zıtların çarpışmasını ve iman ile inkâr mücadelesinin yapılmasını ister ki, onlarla güzel isimlerinin sonsuz tecelli ve yansımalarına kâinat bir tecelligâh olsun.

Cenab-ı Hak, yarattığı bütün kulları için hayır ve iyilik murat eder. Bu maksatla dört büyük kutsal kitap ve yüz on adet semavi sayfalar göndermiş. Onları tebliğ ve tarif edecek peygamberler tayin etmiş ve insanın önüne de hayır ve şer iki yolu da göstererek, hayır ve iyilik yolunda yürümesini emretmiştir. İnsanları kendi hallerine terk ederek doğru yolu bulmasını istememiştir. Ancak akla kapıyı açmak ve iradesini elinden almamak Allah’ın bir düsturudur. Kendisini inkâr edenleri bile rızıksız bırakmayan Cenab-ı Hak, kâfirlerin azabını ertelemekte ve ekseriyetle cezasını âhirete tehir etmektedir.

Bununla birlikte, nasıl güneş ışığı içeri girmesin diye perde çekilse, ışık perdenin arkasında bekler ve perde açılır açılmaz içeri girer. Allah’ın rahmet güneşi de böyledir. Kalp penceresini iman ve hidayet güneşine kapatan bir kişinin perdeyi aralamasıyla, Allah’ın rahmeti o insanın kalbini doldurur ve iman nimetine kavuşturur. Güneş kıyametle batıdan doğmadığı sürece Allah’ın tövbeleri kabul etmesi ve şirk koşanların bile ondan vazgeçerek tevhide gelmesiyle affetmesi bu hikmete binaendir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap