Tefekkür

ALLAH’IN KUDRET SIFATININ SONSUZLUĞU- 1

Mensubu olduğumuz güneş sisteminin bağlı bulunduğu Samanyolu galaksisinde, güneşimiz gibi yaklaşık iki yüz milyon güneş ile birlikte, dört yüz milyar civarında yıldız olduğu ve bu galaksi gibi yüz milyardan çok fazla galaksiler kümesinin var olduğu tahmin edilmektedir.

Kâinatın hadsiz ve sınırsız fezasında baş döndürücü bir sür’atle döndürülen ve kendilerine tayin edilen âlemlerde hareket halinde olarak verilen vazifeleri yerine getiren milyarlarca galaksi kümelerinin, en küçük bir karışıklığa sebep olmadan sevk ve idare edilmeleri, onları yaratan ve yöneten Yüce Allah’ın kudret sıfatının sonsuz ve sınırsız olduğuna en açık bir delildir.

Kâinatı nihayetsiz maksat ve gayeler için yaratarak ona muayyen bir ömür belirleyen ve milyarlaca seneden beri onu tam bir ölçü ve intizam ile yöneten Cenab-ı Hak, ezeli kelâmı olan Kur’an-ı Kerim’inde “Haydi çevir gözünü bir bak! Bir noksan ve bir kusur bulabilecek misin? Sonra tekrar tekrar çevir bak! O göz kusur bulamayarak yorgun ve argın hüsran içinde geri dönecektir.” (Mülk Suresi ayet: 3-4) buyurmakla, kudret kelimeleri olan yaratılmış varlıklardaki mükemmeliyetle, kudretinin sınırsız olduğu nazara verilmektedir.

Yüce Allah’ın kudret sıfatı sonradan meydana gelen bir sıfat olmayıp, Zâtıyla birlikte ezelden beri vardır. Zâtının has lâzımıdır ve Zâtındandır. O kudretin Allah’dan ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Zâtiyet özelliğinden dolayı, o kudretin zıddı olan âcizlik içine giremez. Bir şeyde mertebelerin bulunması zıddının içine girmesi iledir. Meselâ; güzelliğin mertebeleri çirkinliğin varlığıyla, sıcaklığın dereceleri soğukluğun müdahalesi iledir. Zıddı olan âcizlik içine giremediğinden, Allah’ın kudret sıfatında mertebeler olmaz. Mertebe olmadığından, o kudret sonsuzdur. Sonsuz olan o kudrete ise, her şey ve bütün eşya bir şey gibi kolay gelir. Bir baharı bir çiçek kolaylığında yaratır. Cennetin icadı bir bahar kadar kolay olur. Bütün canlıları yaratmak, bir canlıyı yaratmak derecesinde o kudrete kolay gelir. Bu hakikate binaendir ki, Yüce Allah Lokman Suresi 28. ayette “Sizin hepinizin yeniden diriltilmesi, bir canlıyı diriltmek kadar kudretime kolay gelir.” ferman eder. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap