ALLAH’IN İLÂHİ CEMALİNİN GÖRÜLMESİ
Ahiret

ALLAH’IN İLÂHİ CEMALİNİN GÖRÜLMESİ

Allah’ın sevmesine karşı sevmekle karşılık veren ve sevdirmesine ibadetle mukabele eden müminler, âhiret yurdunda sonsuz nimet ve saadetlere mazhar olacaklardır. Bu hususta o kadar müjdeli ayetler vardır ki, insanı şevk ve cezbeye getirir. Meselâ, Bakara Suresinin 25. ayetinde şöyle haber verilir: “İman eden ve iyi işler işleyenleri müjdele. Altlarından nehirler akan cennetler onlarındır. O cennetlerde meyve olarak bir rızık yediklerinde ‘Bu daha önce yediğimiz meyvedendir.’derler. Rızıkları dünyadakine benzer şekilde kendilerine sunulur. Orada onlar için tertemiz kadınlar vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.”

Yemek, içmek ve evlenmek, Cennetin en büyük nimetleri arasındadır. Bu dünyada mazhar olduğumuz nimetlerin asılları ve membaları oradadır. Bundan başka ne göz görmüş, ne kulak işitmiş ve ne de insan hayalinden geçmemiş nimetler de müminleri beklemektedir.

Ebedi saadetin bu kısmından daha yüksek olanı ise, Allah’ın rızasına, lüfuna ve yakınlığına mazhar olmaktır. Bunun nasıl olduğunu izah etmek mümkün değildir. Ancak ona mazhar olunduğu zaman anlaşılabilir. Bununla birlikte, Bediüzzaman Hazretleri bunun ne anlama geldiğini ifade için “Dünyanın bin sene mes’udane hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat rü’yet-i cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i ZülCelâl’in daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun.”demiştir.

Dünya hayatında iken kendisini had ve hesaba gelmeyen nimetlerle besleyen ve iman ve amel-i salihinden dolayı Cennetin sonsuz nimetlerine mazhar kılan ve son derece merhametli bir Rabbini insanın merak etmesi ne kadar ilgi çekicidir. İşte, bunu en iyi bilen Cenab- Hak, İlâhi cemalini Cennetten bütün kullarına gösterecektir. Hadisin teşbihiyle, tıpkı yerden gündüzün güneşi ve geceleyin ayı seyrettiğimiz gibi. Bu öylesine bir hâldir ki, Cennet ehline Cenneti unutturacaktır. Cennetteki makamına ve derecesine göre farklılık arz eden Allah’ın cemalinin görülmesi açısından hadislerin verdiği bilgiler gerçekten çok ilginçtir. Bediüzzaman diyor: “O şuhut, bütün lezaiz-i Cennetin o derece fevkindedir ki, onları unutturur ve şuhuttan sonra ehl-i şuhudun hüsn-ü cemali o derece fazlalaşır ki, döndükleri vakit saraylarındaki aileleri çok dikkat ile, zor ile onları tanıyabilirler.” (Sözler s. 1060)

Farklı zaman aralıklarıyla ve farklı derecelerde seyredilen İlâhi cemalin görülmesinden bütün Cennet ehli nasiplenecek ve her seyirden sonra, Cennet ehlinin güzelliği bir kat daha artacaktır. Cennetin sonsuz nimetlerinden istifade ile birlikte bu hâl sonsuza kadar devam edecek ve bu lezzetler artarak sürüp gidecektir. Usanmak gibi bir duygu ise, hiç bir zaman söz konusu olmayacaktır. Çünkü usanma duygusu insandan kaldırılacaktır.

Ancak, Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, Cehennem lüzumsuz olmadığı gibi, Cennet dahi ucuz değildir. Elbette mühim fiyat ister.

www.asyanur.info

Reklam

Yorum Yap