ALLAH EN GÜZEL YARATANDIR
İman ve İbadet

ALLAH EN GÜZEL YARATANDIR

Allah ne yaratırsa en güzel şekilde yaratır. Bu hakikate işaret için İmam-ı Gazali (r.a.) “Bu kâinatta gördüğümüzden daha güzeli tasavvur bile edilemez. Gördüğümüz her şey en güzeldir.”demiştir.

Allah’ın yarattığı her şey ya bizzat güzeldir ya da dolayısıyla ve neticeleri itibariyle güzeldir. Çünkü güzelliğin muhtelif derecelerinin ortaya çıkmasına vesile olan bir çirkinlik, neticesi cihetiyle o da güzeller sırasına girer. Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği misalde olduğu gibi, bazı cemalperest ve güzelliğe aşık insanlar, evlerinin bahçelerine geometrik şekiller verir. Su kanalları, havuzlar ve envai çeşit çiçeklerle süsledikten sonra, o bahçenin güzelliğiyle hiç alâkası olmayan kaya parçalarını, dağ ve mağara heykellerini tam ortasına koyarlar. Hariçten o bahçeye bakan adam, o çirkin şeylerin oraya kasten konulduğunu anlar. Tâ ki, o çirkin şeylerle bahçenin güzellik derecesi artsın. İşte, kâinatta çirkin görülen varlıklar ve hadiseler dahi öyledir. Onlar içlerinde nice hayırlı neticeleri ve hikmetli gayeleri barındırırlar. Güz mevsiminde nazenin mahlûkatın ölümleri zahiren çirkin, hakikatte rahmettir. Çünkü, şiddetli kış soğukları ve fırtınaları onlar için bin zahmet olacaktı. Keza, kışın yağan kar, soğuk, fırtına ve çamurlu toprak perdesi arkasında, güzel bahar mevcudatının tebessümleri ve bereketi vardır. Keza, serçelere atmacaların musallat olması, onların uçma kabiliyetlerinin gelişmesine vesiledir.

İnsanları hem fert hem de cemaatler bazında imtihan eden Cenab-ı Hak, muhtelif isimlerinin tecellilerine mazhar etmek için, çeşitli ahval içinden onları geçirir. Zahiren çirkin ve merhametsiz gibi görünen olaylarla onları dener. Altın gibi olanları bakırlardan, elmas gibileri de kömür ruhlu olanlardan ayırır ve ihlâs sahipleri ile menfaat peşinde koşanları açığa çıkarır.

Başa gelen olayla için “Sizin kerih görüp beğenmediğiniz şeyde sizin için hayır vardır. Hoşlandığınız ve sevdiğiniz şeyde de şer vardır. Lâkin siz onları bilemezsiniz.”buyuran Rabbimiz, Kendisinden her şeyin hayırlısını istememizi ve hadiseleri rıza ile karşılamamızı istiyor. Gerçekten, nice olaylar karşısında üzüldüğümüz halde, üzerinden zaman geçince “İyi ki o hadise öyle olmuş, çok hayırlı neticelere vesile oldu.”demekten kendimizi alamayız. Mühim olan, olayların arka yüzünü görebilmek ve “İnşaallah daha hayırlı neticelere vesile olur.”diye rıza ile karşılayabilmektir.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap