Hayat

ALINGAN OLMAMAK

Cihanşümul ve mukaddes bir dâvâ etrafında toplanan ve aynı maksada hizmet eden insanların, kendilerini muhafaza etmesi gereken zayıf duygulardan birisi de, alınganlık duygusudur.

Her ne hikmetse her insanda bu his az veya çok vardır. Fıtratımızda var olan bu duyguyu kontrol altına almak ve iman hizmetinde bir arızanın doğmasına mani olmak önemli bir vazifedir. Napolyon demiş ya “Bana tevili kabil olmayan bir cümle getirin, sizi onunla idam edeyim.” İnsanların ağzından çıkan hangi kelime vardır ki, zorlama tevillerle sahibi mahkum edilmesin. Söz sahibinin hiç kasdı olmadığı halde, onlardan mânâ çıkarıp huzurun bozulmasına sebep olmak hiç doğru olur mu?

Meşhur fıkradır: Adamın biri “Bu gün hava bulutlu.”demiş. Yanındaki feryat etmiş: “Sen bana ördek dedin.” “Yahu ben böyle bir şey demedim, bunu da nereden çıkardın?” “Beni geri zekalı mı sanıyorsun? Anlamadım zannetme. Hava bulutlu dedin. Yağmur yağacak ve gölcükler oluşacak. Ben de orada ördek gibi yüzeceğim, değil mi?”

Haydi çıkın bakalım şu işin içinden. Gerçekten ördek denmek istendi mi, yoksa ördek mânâsı zorla mı çıkarıldı? Alınganlığın bu kadarına pes doğrusu!

Kâmil insanlar, alınganlıktan kendilerini büyük ölçüde kurtarmışlardır. Zira, onların âleminde su-i zan değil, hüsn-ü zan hâkimdir. Geçenlerde sert bir yazıya rastladım. Sanki tanıdığım birisini hedeflemiş gibiydi. Kendisine “O yazıyı okudunuz mu?”diye sordum. Dikkatini çekmemiş. Yazıyı verdim, okudu. “Canım bunda ne var? Niye üstüme alınayım? yarası olan gocunur. Normal bir yazı.”dedi. Bu olgunluğuna hayran oldum. Ne kendisini rahatsız etti, ne de başkasını. Ne kadar güzel!

Bizler zayıf olduğumuzdan, alıngan olmamak ile ilgili yazı yazarız da, alınganlıktan maalesef kendimizi kurtaramayız.Geçen gün, alıngan olmamak hususunda bir dostumuzla sohbet ediyoruz. “Allah okuduklarımız ve yazdıklarımızla amel etmeyi nasip etsin.”dedi muhatabım. Ne kadar güzel bir dua! Fakat alınganlık olacak ya! Sanki “Sen evvela kendi yazdıklarınla amel et bakalım!”der gibi bir üslupta söylenmiş gibiydi. Dedik ya, her kes az veya çok bu duygunun etkisi altındadır. Bu duaya âmin dedik, ama o duygunun da etkisini hemen hissettik.

Aile hayatından başlayarak, toplumun bütün katmanlarına kadar etkisini gösteren ve bir çok problemlerin çıkmasına sebep olan bu alınganlık duygusundan Allah’a sığınmalı ve onu bir şekilde kontrol altına almalıyız.

asyanur.info      samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap