İnsan Ve Toplum

ALDATMAKLA İŞ GÖRMEK-2

İnançsız olduğu halde, kendine inanıyor süsü veren münâfıkların en bariz vasfı, aldatmak ve yalancılıktır. Zirâ Hadis-i Şerifte “Münâfığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder” buyurulmuştur.
Münafık, kâfirden daha dehşetli ve tehlikelidir. Çünkü “İstihzâ, hıd’a, iki yüzlülük, hile, kizb, riyâ gibi kötü ahlâklar, münâfıkta var; kâfirde o derecede yoktur. Bu cihetten, münâfıklar hakkında itnâb yapılmıştır.” (İ.İcaz sh:83) Kur’ân’da kâfirlerden Bakara suresinin başında ilk iki âyetle bahsedildiği halde, münafıklardan on iki âyetle uzun uzun açıklama yapılmıştır.
Hile ve aldatmak, münâfıkların kullandıkları alçakça silahlarıdır. Hile ile Allah’ı bile kandırmaya çalışırlar. “Zirâ, Resul-ü Ekrem(A.S.M.) Allah’ın elçisidir; ona yapılan hile, Allah’a racidir. Allah’a yapılan ise muhaldir, muhali talep etmek, hamakattir. Böyle hayvancasına hamakat, taaccübü mûcibdir. Nifak ve hasedden kalblerinde, ruhlarında öyle bir maraz(hastalık) vardır ki, o maraz hakkı bâtıl, hakikati hurâfe telâkki etmeye sebeptir. Zaten fâsid bir kalbten, bozuk bir ruhtan böyle rezaletlerin çıkması bedihidir.(İ.İcaz sh:88)
Medine çarşısında dolaşırken bir buğday yığınının önünde duran Allah’ın Resulü (A.S.M), birden elini yığının içine daldırır ve bir avuç alır. Dışı kuru, içi yaş buğdayla dolu yığının satıcısına “Bu ne haldir?” diye sorusuna cevap alamayan Resülullah (S.A.V.), asırlarca kulaklarda yankılanacak şu veciz cümleyi söyler: “Aldatan, bizden değildir!”
Âhirzamanda gelip fitneleri ateşleyen ve aldatmakla iş gören en dehşetli şahıs, İslâmlar içinde çıkan ve nifak perdesinde icraatlar yaparak, hocaları bile icraatına fetvacı yapan ve zekâvetiyle âlimleri kandırıp kendine taraftar eden, İslâm deccalı Süfyandır.
İslâm dinini tahrip niyetiyle ortaya çıkıp, münafık bir zümrenin başına geçen ve küfre dayalı kanunlar perdesi arkasından icraatını sürdüren, Süfyan komitesinin bid’atkâr ve lâ dini rejimine karşı mücadele veren ve onun tahribini tamire çalışan ise; onun kontrolüne girmeyi reddeden ve Kur’an’ın elmas kılınçlarıyla mukâbele eden Hz. Mehdi ve nurani cemaatidir. Ve bu mücâdele, o nurani cemaatin mânen galibiyetiyle noktlanmıştır ve küfrün beli kırılmış, nifak ve aldatmak perdeleri yırtılmıştır. Hâzâ min fadli Rabbi.

asyanur.info samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap