Hayat

AKTİF HİZMET ADAMLARI

Bir vakit öğretmenlik yıllarında güzel hizmetlere vesile olmuş ve nice gençlerin imanlarının kurtulmasına vesile olan ve daha sonra masa başında, yüksek makamlarda vazife alan bir kardeşimizle sohbetimiz oldu. Öğretmenlik yıllarını aradığını, dosyaların ve yığınla işlerin arasında boğulduğunu, bir cihette su gibi akıp giden yıllarını yeteri kadar değerlendiremediğini ve monoton geçen hayatın kendisini yorduğunu söyleyerek, arkadaşları öğretmenliğe teşvik etmek gerektiğini ifade etti.

Diğer bir kardeşimiz ise, müdür yardımcılığının hamallığından uzaklaşıp, doğrudan öğrencilere bir şeyler verebilmek için, istifa edip okul değiştirmek durumunda kaldığını söyledi. Zaten Bediüzzaman diyormuş “Bu zamandaki muallimler ya minarenin tepesinde ya da kuyunun dibindedir. Ortası yoktur.” Öğretmenlere ziyadesiyle önem veriyormuş. Hatta, hukuk fakültesini bitiren bir talebesine, imkânı varsa öğretmen olmasını tavsiye etmiş.

Cenab-ı Hak, hizmetin ücretini bizzat hizmetin içine lezzet olarak koyduğu için, rahata değil, hizmete rağbet etmek gerektir. Hizmetin en mühim motor gücü ise şevktir. O da çalıştıkça inkişaf eder. Rahat bir hayat ise, onu katleder.

Nur dershanelerini buluşma merkezi haline getirmek, küçük büyük demeden herkese iman hakikatlerinden anlatmak, Nur derslerine katılmakta âzâmi gayret göstermek, yakın hizmet mahallerine ziyaretler etmek, şahsi okumalarımızı devamlı kılmak gibi faaliyetler; şu fâni hayatın içinde bâkiyane bir saadet ve câzip bir lezzet olduğunun farkına vararak hizmete devam etmek, mutlak şevke vesile olacak ve rahat düşkünlüğünden kurtaracak esaslı formüllerdir.

Bu hayat nasıl olsa geçiyor. Önemli olan, onu Allah’ın rızası dairesinde iman ve Kur’an hizmetiyle geçirip, ebedi saadete vasıta yapabilmektir. Geriye dönüp bakıldığı zaman, hayatının mazide kalan yıllarında dünya ve âhirette pişman olmayacak bir tarzda ömür sermayesini değerlendirmektir. Özetle, hesap günü gelmeden hesabını görebilmektir. “Bu gün Allah için ne yaptın?”diye kendini sorguladığında, müspet cevaplar verebilmektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap