İman ve İbadet

AKIL VE KALP BİRLİĞİ- 2

(Dünden devam)

Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği göz misalinde olduğu gibi, aklın parlak fikirleri, kalbin idrak merkezinden gelen nurlar ile aydınlanmadığı zaman, aklın sahip olduğu bilgiler kuru bir bilgi yığınından başka bir anlam taşımaz. O tarz bilgilerle Yüce Yaratıcı bulunamaz ve iman nimetine kavuşulamaz. Onun için, akıl ve kalbin birlikte hareket etmesi ve yaratılış gayesine birlikte yürümesi gerekmektedir.

İman ile süslenen ve birlikte çalışan akıl ve kalp, Kâinatın Yaratıcısına iman ile mukabele eder. İbadetler ise, insanın akıl ve kalbini disiplin altına alır. Nefisten gelen heva ve hevesler, kötü olan arzu ve istekler frenlenir. Nefsin boş ve zararlı talepleri zamanla terbiye olur, safileşir ve temizlenir. Akıl ve kalbin ittifakı ve ibadetlerin de takviye etmesiyle nefis, insanın ulvi isteklerine  hizmet eden bir hizmetkâr olur. O insan, nefsine biner ve sürekli Allah’ın rızası yolunda mesafe alır. İnsan-ı kâmil denilen mükemmel insan modeli ortaya çıkar.

İnsanlık tarihinde cahiliye dönemini kapatarak, Asr-ı Saadeti gerçekleştiren Sevgili Peygamberimiz (asm) başta olarak, bütün peygamberler, Sahabeler, büyük imamlar, müçtehitler, evliyalar ve onların arkasından gidenlerin tamamı mükemmel insanları meydana getiriyordu.

Yaşadığı zamanın bir Asr-ı Saadet Müslümanı özelliğini taşıyan ve telif ettiği Kur’an tefsirleriyle mükemmel insanların yetişmesini sağlayan Bediüzzaman Hazretleri ve telif ettiği eserlerine bütün dünya insanlığının ne kadar ihtiyacı olduğu açık bir gerçektir. Akıl, kalp ve ıslah edilmiş nefis birlikteliğiyle eğitilmiş bir toplum, hem dünya hem de âhiretin saadetine vesile olacaktır, inşaallah. Bu hususta yapılması gereken iman ve Kur’an hizmeti ise, vazifelerin en büyüğü ve en kıymetlisidir. Gayret bizden, netice ve yardım ise Allah’dandır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap