AIDS HASTALIĞI
Sağlık

AIDS HASTALIĞI

İnsanlık tarihi boyunca çeşitli hastalıklarla karşılaşarak gelen insanoğlu, âhir zamanda hiç karşılaşmadığı hastalıklara dahi muhatap oldu. Onlardan biri de AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) hastalığıdır.

Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu anlamına gelen kelimelerin baş harflerini ifade eden AIDS, hala tam tedavisi yapılamayan korkunç hastalıkların başında gelmektedir. Bu hastalığa sebep olan virüs, vücudun yabancı mikroplara karşı savunma sisteminin en sert savaşçıları olan T-lenfositleri denilen hücrelerin içine girmekte ve hücrenin genlerini bozarak, vücudu savunamaz hale getirmektedir. Savunmasız kalan vücut, doktorların gözleri önünde bir mum gibi eridiği halde, doktorların elinden bir şey gelmemektedir. Dünya genelinde 100 milyondan fazla AIDS hastası olduğu tahmin edilmektedir. Genellikle gayr-ı meşru cinsel ilişki, kan nakli ve ortak iğne kullanımı ile vücuda giren AIDS virüsü için, doktorlar insanlığı tek eşliliğe davet etmektedirler.

Kıyamet alâmetlerinden haber veren Kur’an ayetlerinde, “Dabbet’ül arz”denilen bir canlı türünün âhir zamanda insanlığa musallat olacağından bahsedilmektedir. Mesela onlardan birisi Neml Suresi 82.ayettir. Meali: “Söz verdiğimiz gün gelip çattığında, onlar için yerden bir canlı çıkarırız ki, kendilerine, insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler.” Bu ayeti yorumlayan Bediüzzaman Hazretleri “İnsanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Müminler iman bereketiyle ve sefahet ve su-i istimalâttan tecennüpleriyle kurtulmasına işareten, ayet, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş.”demektedir. Bu açıklamalar, AIDS virüsünün insan bedeninde yaptığı dehşetli tahribatı ve sonuçlarından haber veriyor gibi. Ancak insanı sarsan çok daha dehşetli mikropların da ön habercisi olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Bu hastalıklardan uzak kalmanın en iyi formülü, Allah’ın helal kıldığı daireye kanaat etmek ve haramlara girmemektir.

www.asyanur.info (Risale-i Nur videoları bu sitemizde.)

Advertisement

Yorum Yap