Hayat

ÂHİRZAMANIN DEHŞETLİ GÜNAHLARI

Asırlarca ümmetin dehşetinden Allah’a sığındığı âhirzaman şartlarında yaşıyoruz. Bu zamanda kolektif bir nefs-i emmâre insanlara  yüzlerce haram cihetlerden hücum ediyor. Mıknatıs gibi insanları kendisine çekiyor.

Genel olarak insanlar da severek kendilerini o haram ateşinin içine atıyor.  On dört asır ötesinden bu durumu haber veren Peygamber Efendimiz (asm) “Âhirzaman fitneleri o kadar dehşetlidir ki, kimse nefsine hâkim olmaz.”demiş ve o fitnelerden ve deccalların şerrinden Allah’a sığınmayı emretmiştir.

Âhirzaman fitne ve günahlarının en büyükleri önce göz penceresinden giriyor. Haram bakışlar, büyük günahların dâvetçileridir. Hazret-i Yusuf (as) için bir Züleyha tehlikesi vardı. Bu zaman insanları için ise, binlerce Züleyha tehlikeleri vardır. Televizyon ve İnternet bağımlılığı bunun en büyük delilidir. Yalnız başına bir odada her türlü siteye rahatça girebilen bir gencin iradesi felç olur. O sitelerin esiri haline gelir. Ruh dünyası o kadar yıkıma mâruz kalır ki, o insan âdeta robot gibi olur. Zamanla maneviyat namına bir şeyi kalmaz. İbadet ediyor olsa bile ruhsuzlaşır ve hiç bir lezzet ve feyiz alamaz hale gelir. Allah korusun, belli bir zaman sonra ibadeti de terk eder bir duruma düşebilir.

Nur Sûresi 30 ve 31. ayetlerde “Müminlere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, namuslarını da korusunlar. Bu, onların temizliği için daha uygundur. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, namuslarını da korusunlar…”emirleri, gözle girilen günahın tehlikesini nazara vermektedir. Allah “Zinaya yaklaşmayın!”emrediyor. Demek ki, fuhşa götüren yollar var. Asıl onlardan kaçınmalı ki, akıbet dehşetli olmasın. Haram bakışlara ve günahlara karşı takvaya dayalı dik bir duruş sergilenmelidir. Zira, Bediüzzaman’ın dediği gibi “Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.” Birbirine nikâh düşen iki karşı cinsin, yalnız kendileri varken üçüncüleri şeytandır. Bu gerçek hiç unutulmamalıdır.

Bin cihetten günahların etrafımızı sardığı bu âhirzaman şartlarında, onlardan kurtulmanın çaresi, tahkiki bir imana sahip olmak ve masum lisanlarla birbirinin ateşten kurtulması için dualar eden bir cemaatin şahs-ı manevisine dahil olmaktır.

asyanur.info  samicebeci.net  YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap