İnsan Ve Toplum

ÂHİRZAMANIN DEHŞETLİ GÜNAHLARI- 2

Hadis-i şeriflerin verdiği bilgiye göre, âhirzamanda bir şahsın hata ve günahları dehşetli bir yekûn teşkil eder. Bahsi geçen mânâ birden kalbine ihtar edilen Bediüzzaman “Acaba basit bir adam binler adam kadar günah işleyebilir mi? Ve âhirzamanda, bildiğimiz günahlardan başka hangi günahlardır ki, kâinatın hey’et-i mecmuasına dokunur, kıyametin kopmasına ve dünyaları başlarına harap olmasına sebebiyet verir, diye eskiden düşünürdüm. Şimdi bu zamanda müteaddit esbabını gördük. Ezcümle: Müteaddit vücuhundan radyomla anlaşıldı ki; o bir tek adam bir tek kelime ile, bir milyon kebâiri (büyük günahları) birden işler. Milyonlarla insanı, dinlettirmekle günaha sokar.” der. (Kastamonu Lâhikası)

Bu mektubun yazıldığı tarihten sonra yaygınlaşan ve 1968 yılında ilk defa Türkiye’ye gelen televizyon ve şimdi genelleşen İnternet meselesi, âhirzamandaki dehşetli günahlara nelerin vasıta olduğunu ve bir adamın bir milyon günahı bir anda nasıl işleyebileceği gözle görüldü.

Radyo, televizyon ve İnternet, Allah’ın insanlara ihsan ettiği büyük bir nimeti olduğu halde, onların haram keyif ve eğlencelere alet edilmesi ve porno filim gibi şeylerin insanın ruhunu karartıp alçaltması, hatta insanın maneviyatını imha ederek insanlıktan çıkarıp âdi hayvanlardan aşağı düşürmesi, hadis-i şeriflerin çok büyük günahlara işaret ettiğini gösteriyor.

Ehl-i dünyanın battığı bu batağa, ehl-i iman olanların çok dikkat etmesi gerekir. Boyalı basın ve görsel medyanın bu müstehcen neşriyatına göz atanlar veya onlara tiryaki olanlar, maneviyatının bozulduğunu, ibadetlerinin ruhsuzlaştığını ve özelikle Nur Risalelerindeki hakikatlere yabancılaştıklarını göreceklerdir.

Yaşadığımız zamandaki âhirzamanın, geçmişte benzeri görülmemiş dehşetli günahlarına karşı gelebilecek en önemli koruyucu kalkan, takva zırhına bürünerek her türlü günahlardan uzak durmak, Nur Risalelerini her gün düzenli bir şekilde okumak, Cevşen-ül Kebir gibi diğer evrad ve ezkârlarla meşgul olmak, oksijen çadırı hükmündeki Risale-i Nurların okunduğu hizmet merkezlerine devam etmek ve cemaatin şahs-ı manevisinin ortak dua ve istiğfarlarına dahil olmaktır.

Cenab-ı Hak, hepimizi âhirzamanın her türlü dehşetli günahlarından muhafaza etsin ve son nefesimizde iman ve Kur’an selâmeti versin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap