İnsan Ve Toplum

ÂHİRZAMANDA DEĞERLERİN YER DEĞİŞTİRMESİ- 2

(Dünden devam)

Sahabeler bu soru üzerine iyice hayrete düşerek “Ya Resülullah! Bu mutlaka olacak mı?” diye sorarlar. Peygamber Efendimiz (asm) tekrar “Evet, hatta daha da beteri olacak.” diye cevap verir. Devamla: “Helâli haram, haramı helâl saydığınız zaman haliniz ne olur?” Sahabeler dehşete kapılarak “Ya Resülullah! Bu dediğiniz hal muhakkak olacak mı?” diye sorarlar. Peygamber Efendimiz (asm): “Evet. Bir zaman gelecek bunlar hep olacak.” buyurur.

Allah’ın tayin ettiği haramlar ve helâller, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bellidir. Müminler haramdan sakındırıp, helâllere teşvik etmekle mükelleftirler. Yani, emr-i bil mâruf ve nehy-i anil münkerde bulunmak aslî vazifeleridir. Şüpheli mallardan bile ihtiyaten kaçınmak gerekmektedir. Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi: “Helâl dairesi geniştir. Keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.”

Gençlerin fıska düştüğü ve günah bataklığına bulandığı, kadınların ise, genelde isyan ve tuğyana girip  mukaddes emirlere baş kaldırdığı günümüzde; iyiliği emredip, haramdan sakındırmanın terke uğradığı bu zaman diliminde; ahlâkî değerlerin yozlaşıp yer değiştirdiği bu âhirzaman ortamında; bahsi geçen hadis-i şerifi bir daha okuyup dikkate almaya ve hayatımıza istikamet vermeye müminler olarak muhtacız ve mecburuz. Yoksa “İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.” sözündeki dehşetli tehlikeye düşmüş oluruz. Cenab-ı Hak, âhirzamanın her türlü fitnelerinden bizleri ve milletimizi muhafaza etsin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap