İnsan Ve Toplum

ÂHİRZAMAN FİTNELERİ VE YAHUDİLER- 2

(Dünden devam)

Kur’an-ı Kerim’de, Yahudi milleti ile alâkalı nice ayetler vardır. Cenab-ı Hak, tarih boyunca o milletin yaptıkları bozgunculuk ve fitneleri yüzünden lânetlendiklerini haber vermiştir.

“De ki: Eğer âhiret yurdu Allah katında insanlara değil de sadece size ait ise, haydi, ölümü isteyin eğer iddianızda doğru iseniz. Fakat onlar, elleriyle işlediği günahlar yüzünden ölümü asla istemezler. Allah ise zalimleri hakkıyla bilir. Sen o Yahudileri hayata karşı insanların en hırslısı olarak bulursun. Hatta müşriklerden de daha hırslıdırlar. Onlardan her biri, bin sene yaşamak ister. Halbuki, yaşayacak olsa da bu hayat onu azaptan kurtaracak değildir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görür.” (Bakara Sûresi: 94-95-96. ayetler)

Böylesine sefih ve sefil özelliklere sahip olan Yahudi milletinin, âhirzaman fitnelerinin baş aktörü olacağı hadis-i şeriflerle haber verilmiştir. Bediüzzaman Hazretleri böyle bir hadisi 5. Şua adındaki eserin 14. meselesinde zikreder: “Deccalın mühim bir kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tâbi olurlar.”

Büyük deccal komünizmin fikir babalığını İngiliz Yahudisi olan Engels ile Alman Yahudisi olan Karl Marks yaptı. Onlar, komünist felsefenin temelini Allah’ı inkâr esasına bina ettiler. Bediüzzaman der ki: “Her hükümetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için, komünist komitesinin tesisinde  mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamı, Rusya’nın başkomutanlığına ve terbiyegerdeleri olan meşhur Lenin’den sonra Rus hükümetinin başına geçirerek Rusya’nın başını patlatıp bin senelik mahsulatını yaktırdılar. Büyük deccalın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler ve sair hükümetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar.” (5. Şua)

Bu günün dünyasında, hemen hemen her ülkede medya tekelleri  meydana getirip, kadın faktörünü kullanarak ahlâksızlığın her çeşidini yaygınlaştıran, Amerika Birleşik Devletleri de dahil bütün hükümetleri istediği gibi yönlendiren, İslâm dinini terör ile eş değer göstermeye çalışan, çoluk çocuk demeden Filistin’de devlet katliamı yapan, bütün dünyanın tepkisine aldırış etmeden, sırtını Amerika’ya dayayıp terör estiren ve kendileri dışındaki milletlere köle nazarıyla bakan bu millet, yeryüzünde bozgunculuğa sebep olduğundan ve barışı kabul etmediğinden dolayı, Allah’ın gazabını celb edecek ve Kıyametin kopmasında önemli sebeplerden biri olacaktır.

Ancak, Kıyamet kopmadan önce dehşetli bir hezimet, mağlubiyet ve zilletin onları beklediğini de, gelen hadislerin muhtelif rivayetlerinden anlaşılıyor. Çünkü, inkârcılık devam etse de zulüm devam etmez ve Allah ise zalimleri asla sevmez.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-SAmi Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap