İnsan Ve Toplum

ÂHİRZAMAN FİTNELERİ VE YAHUDİLER- 2

(Dünden devam)

Yahudi milleti ile alâkalı Kur’an-ı Kerim’de nice ayetler vardır. “De ki: Eğer âhiret yurdu Allah katında diğer insanlara değil de sadece size ait ise, haydi, ölümü isteyin eğer iddianızda doğru iseniz. Fakat onlar, elleriyle işledikleri günahlar yüzünden ölümü asla istemezler. Allah ise zalimleri hakkıyla bilir. Sen o Yahudileri, hayata karşı insanların en hırslısı olarak bulursun. Hatta müşriklerden daha hırslıdırlar. Onlardan her biri, bin sene yaşamak ister. Halbuki, yaşayacak olsa da bu hayat onu azaptan kurtaracak değildir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görür.” (Bakara Suresi: 94-95-96)

Böylesine sefil ve sefih özelliklere sahip olan Yahudi milletinin, âhirzaman fitnelerinin baş aktörü olacağı hadis-i şeriflerle haber verilmiş. Bediüzzaman böyle bir hadis-i şerifi 5. Şua’nın 14. meselesinde zikreder: “Deccalın mühim bir kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tâbi olurlar.”

Büyük deccal komünizmin fikir babalığını İngiliz Yahudisi olan Engels ile Alman Yahudisi olan Karl Marks yaptı. Onlar, komünist felsefenin temellerini Allah’ı inkâr esasına bina ettiler. Bediüzzaman der ki: “Her hükümetin zulmünü gören Yahuddddiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için, komünist komitesinin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamı, Rusya’nın başkumandanlığına ve terbiyegerdelei olan meşhur Lenin’den sonra Rus hükümetinin başına geçirerek Rusya’nın başını patlatıp bin senelik mahsulatını yaktırdılar. Büyük deccalın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler ve sair hükümetlerde de ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar.” (5. Şua)

Bu günün dünyasında, hemen hemen her ülkede medya tekelleri oluşturup, kadın faktörünü de kullanarak ahlâksızlığın her çeşidini yaygınlaştıran, Amerika da dahil bütün hükümetleri istediği gibi yönlendiren, İslâm dinini terör ile eş değer göstermeye çalışan, çoluk çocuk demeden Filistin’de devlet katliamı yapan, bütün dünyanın tepkisine aldırış etmeden sırtını Amerika’ya dayayıp terör estiren ve kendileri dışındaki milletlere köle nazarıyla bakan bu Yahudi milleti, yeryüzünde bozgunculuğa sebep olduğundan ve barışı reddettiğinden dolayı Allah’ın gazabını celp edecek ve nihayet kıyametin kopmasına mühim sebeplerden biri olacaktır. Fakat, Kıyamet kopmadan önce dehşetli bir hezimet, mağlubiyet ve zilletin onları beklediği de gelen hadis-i şeriflerin muhtelif rivayetlerinden anlaşılıyor. Çünkü, inkârcılık devam etse de zulüm devam etmez ve Allah zalimleri asla sevmez.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap