İnsan Ve Toplum

ÂHİRZAMAN FİTNELERİ VE YAHUDİLER- 1

Vahiy kaynaklı bütün semâvi dinlerin esası tevhid inancına dayanır. Allah’ın varlık ve birliğine iman etmek onların temel kuralıdır.

Hanif dini üzerine gönderilen Hazret-i İbrahim (as) halis bir Müslümandı. Eşi olan Sâre validemizin çocuğu olmamıştı. Cariyesi olan Hacer validemizden Hazret-i İsmail (asm) dünyaya gelmiş ve onun neslinden de asırlar sonra Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed (asm) doğmuştu. Cenab-ı Hak, daha sonra Sâre validemize ihtiyarlamış yaşına rağmen Hazret-i İshak’ı (as) vermişti. Hazret-i Yusuf’un babası olan Hazret-i Yakup (as), Hazret-i İshak peygamberin oğludur.

Hazret-i Yakup’un lâkabı İsrail olduğundan, onun soyundan gelenlere İsrail oğulları denir. Hazret-i Yakup’un (as) en büyük oğlunun adı Yehud olduğunundan, bunlara aynı zamanda Yahudiler denilmiştir. Yahudiler, Hazret-i Musa’nın (as) kutsal kitabı olan Tevrat ile amel ettiklerinden, Musevî olarak tanımlanırlar.

Dünya hayatını  çok seven ve hırsla dünyaya saldıran bu millet, haksız yere bir çok peygamberlerini öldürmüşler ve kutsal kitapları Tevrat’ı da bozarak tanınmaz hale getirmişlerdir. İffet timsali Hazret-i Meryem’e iftira atan, Hazret-i İsa’yı (as) öldürmeye teşebbüs eden ve ona verilen İncil’i tahrif edip, tevhid inancından üçlü tanrı inancı anlamına gelen teslise döndüren yine Yahudilerdir.

Son peygamber Hazret-i Muhammed’i (asm) öldürmek için çeşitli tuzaklar kuran ve Kur’an- ı Kerim’i de tahrif etmek için çeşitli yollara baş vurup ancak muvaffak olamayan bu millet, genel itibariyle hak ve istikamet üzere olamamış ve insanlık âleminde bozgunculuğun sembolü olmuştur.

Yahudilerin bu halini ve değişmeyen tavırlarını, muhtelif sûrelerde Cenab-ı Hak şöyle tarif eder:  “And olsun ki Biz, Musa’ya Tevrat’ı verdik. Onun ardından da peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa’ya ise apaçık mucizeler verdik ve onu Cebrail ile takviye ettik. Demek, size ne zaman nefislerinizin hoşlanmadığı şeyleri getiren bir peygamber gelse, ona karşı büyüklük taslayacak ve bir kısmını öldüreceksiniz öyle mi? Onlar ‘Senin dâvetine karşı kalplerimiz perdelidir.’ dediler. Doğrusu, inkârları yüzünden Allah onlara lânet etmiştir. Artık pek azı iman ederler.” “Bakara Sûresi: 87- 88) (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap