Ahiret

ÂHİRET PAZARI- 2

Ramazan ayı içinde saklı olan ve Allah Resulünün (asm) “Son on günde ve hususan tek gecelerde arayın.” dediği Kadir Gecesi, bambaşka bir gecedir. Seksen üç senelik bir hayatta kazanılacak olan ömür neticelerini bu gece kazandırabiliyor. Her bir Kur’an harfine otuz bin sevap yazılan muhteşem bir gece. Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur’an’la haber verilmiştir.

Ramazan ayı Kur’an ayı olduğundan, ülkemizde ve İslâm âleminde Kur’an okumaları ve hatimler zirve noktasına çıkar. Merhum Bediüzzaman Hazretleri, Ramazan ayı geldiği zaman talebelerine Kur’an cüzlerini dağıtır ve her gün okunan bir hatim sevabının, her cüz okuyanın amel defterine yazılacağını söylermiş.

Bahsi geçen manevi şirket tarzı, uzun yıllardan beri Risale-i Nur dairesinde icra ediliyor. Her il ve ilçede dağıtılan cüzler cemaat fertlerine dağıtılıyor. Bulunduğumuz hizmet mahallinde bizler de hem Ramazan ayında hem de Ramazan dışında dört hatim cüzlerini dağıtarak bu çalışmalara iştirak ediyoruz. Böyle bir neticeyi ihsan eden Allah’a ne kadar şükretsek yine de azdır. Hedef belirleyerek ve ekip çalışmasıyla yapılan gayretleri Cenab-ı Hak neticesiz bırakmıyor. Kim ihlâsla Allah’tan neyi istiyorsa Allah onu veriyor. Şerde bile neticesiz kalmayan samimi çalışmalar, elbette hayırlı amellerde de kalmaz.

Ancak, kul olarak vazifemizi hakkıyla yapmak ve neticeyi de Allah’a bırakmak olan düsturumuz, hiç bir zaman akıldan uzak tutulmamalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap