Ahiret

ÂHİRET PAZARI- 1

Reklam

Yaklaşık olarak beş milyar yıllık ömrü olduğu hesaplanan ihtiyar dünyamız, ileride yeniden dirilişe mekân olacak büyük bir meydanın etrafında hiç yanlış yapmadan dönmeye devam ediyor. Onu döndüren Yüce Kudret, cin ve insanların amelleri o meydanın gizli levhalarına gönderiliyor. İleride o ameller cin ve insanların nazarlarına gösterilecektir.

Mahkeme-i Kübra olan mahşer meydanının adalet terazisi, zerre kadar hayır ve şerri de tartacak, insanlar neye lâyık ve müstehak ise oraya sevk edilecektir. Bu kesin hakikate inanmak veya inanmamak bu sonucu değiştirmiyor. Sadece inananlar, inançlarının gereğini yaptıkları için saadet tarafına, inanmayanlar da âhirete boş verdikleri  ve isyanla ömürlerini geçirdikleri için azap ve felâket tarafına gideceklerdir. Hepsi bu kadar. Allah, inanmayanlara da basiret ve hidayet nasip etsin.

Biz müminler topluluğu, dünyayı âhiretin bir tarlası olarak görüyoruz. Burada ektiğimiz sevaplı ameller, Allah’ın rızası ve cennet nimetleri olarak bize dönecektir. Amellerin ruhu hükmündeki ihlâs her şeyin başıdır. İhlâs olmazsa, sevaplı olan ibadetler dahi, sahibini sıkıntıya sokabilir.

Ramazan ayı, mahşer meydanının etrafında binler hikmetlere binaen döndürülen dünyamızın, yolu üstünde kurulmuş bir âhiret pazarıdır. Bu ayda okunan her bir Kur’an harfine, sair zamanlarda on kat sevap verilirken, Ramazan ayında bin kat sevap verilir. Diğer hayır hasenat türü ibadetler dahi bin misli karşılık görür. Bunu çok iyi bilen müminler, Ramazan ayında yaptıkları hayırlarını arttırırlar. Hatta vermekle mükellef oldukları zekât ibadetini dahi, bu ayda vermeye göre planlama yaparlar.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap