RİSALE-İ NUR DERSLERİ

400. RİSALE-İ NUR DERSİ

Reklam

Ehl-i dünya tarafından haksız olarak ve zulmen Isparta’nın bir köyü olan Barla’ya sürgün olarak gönderilen Bediüzzaman, o mahrumiyet bölgesinde unutulsun, ölsün gitsin diye sürgün edilmişti. Fakat, Rahmet-i İlâhi ona kapılarını sonuna kadar açtı ve iman cihetiyle dehşetli bir girdaba düşen insanlığı, o bataktan kurtaracak olan Nur Risalelerinin telifini nasip etti.

Çok zor şartlar altında telif edilen ve altı bin sayfayı aşan bu tefsirler, zamanla yetmişe yakın dünya diline çevrildi ve milyonlarca insanın imanlarının kurtulmasına vesile oldu. “Eğer sesim yetişse bu hakikatleri bütün dünyaya bağırarak ilân edeceğim.” diyen Bediüzzaman’ın bu temennisi gerçek oldu. Binden fazla Risale-i Nur İnternet sitelerinden bütün dünyaya Risale-i Nur dersleri yapılıyor.

Bu cümleden olarak, asyanur.info sitesinden on yıldan beri yapılan ve bir milyondan fazla insanın istifade ettiği derslerin yanı sıra, YouTube sunucusundaki videolar ve 2017 yılının başında kurduğumuz samicebeci.net sitesinden, günlük makalelerle birlikte, bu gün paylaştığımız dört yüzüncü Risale-i Nur dersleriyle, dünyanın dört kıt’asına yayın yapmaya devam ediyoruz, elhamdülillah.

Sıra takip ederek okuduğumuz Sözler ve Asa-yı Musa eserleri tamamlandı. Şimdi Lem’aları okuyoruz. Ders ortamında yapılan çekimlerle bütün külliyatın okunmasını, Allah ömür verirse tamamlamak arzu ediyoruz. İstikbal nesillerine önemli bir hâtıra ve yadigâr olacak olan bu çalışmanın tamamlanması için, bütün gönül dostlarımızdan dua talep ediyoruz. Böyle bir çalışmanın ortaya çıkması için, zahiren olumsuz şartlar içinde, lütuf ve merhametiyle rahmet kapılarını sonuna kadar açan Allah’a sonsuz hamdü senalar olsun. Gayret bizden, yardım Allah’tandır.

asyanur.info  samicebeci.net  YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap