Yurt Dışı Seyahat Notları

2015 UMRE İBADETİ- 2 (HATIRA YAZILARI-99)

Umre ibadetimizin üçüncü günüydü ve günlerden Perşembe idi. Gelen otobüse eşyalarımızı yerleştirdik. Otelde ihramlarımızı giyerek, Medine’ye on kilometre uzaklıkta olan Zül Huleyfe Camisinde ihram namazlarımızı kılarak topluca niyet ettik. Böylece ihram yasakları başlamış oldu. Bundan sonra yeşil bir ot koparmayacak, vücudumuzdan da bir kıl koparmayacak, koku sürünmeyecek ve kimsenin kalbini kıracak bir söz söylemeyecektik.

Altı saat süren bir otobüs yolculuğu esnasında öğle ve ikindi namazlarımızı yolda eda ettik. Ve nihayet Mekke-i Mükerreme’deyiz. Eşyalarımızı otele yerleştirdik. Rehberlerimiz, Sözler Turizmin sahibi Secaattin Erfidan ve İbrahim Güncü Hocanın profesyonelce yönetimleri refakatinde Kâbe-i Muazzama’ya ulaştık. Lebbeykler ve Tekbirler eşliğinde manevi heyecanımız doruk noktasındaydı. Kâbe-i Muazzama’yı ilk gördüğümüzde yapılacak dualar reddedilmiyordu. Başlar eğik olarak girdiğimiz tavaf alanında Kâbe’yi gördüğümüz anda kendimiz, ailemiz, cemaatimiz ve bütün Müslümanların selâmeti için, vicdanımızdan kopup gelen bütün duaları Cenab-ı Hakka arz ettik. O yaşanan duygu selini kelimelerle ifade etmek kesinlikle imkânsız.

Kâbe’yi solumuza alarak, atomlardan galaksilere kadar var olan varlıkların, saatin ters istikametindeki dönüşlerine bizler de iştirak ettik.  Daha sonra, Safa ile Merve arasındaki sa’y ve tıraştan sonra ihramdan çıktık. Ertesi günü Cuma idi. Sabah namazına gittiğimizde Kâbe’nin içi, dışı ve avlusu insan kaynıyordu. Namaz sonrası tavafımızı da yaparak otele döndük. Öğle namazı için tekrar Kâbe’deyiz. Böylece, bütün vakit namazlarımızı Kâbe’de kılmak için âzami gayret gösteriyorduk.  Çünkü, Kâbe’de kılınan bir vakit namaza yüz bin kat sevap veriliyordu. Kısacık ve fâni hayatta , ebedi ve sonsuz bir hayatın saadetini kazanmak için, Allah’ın kullarına ihsan ettiği manevi hazinelerin şifreleri buradaydı. On günde kılınacak elli vakit namaz, beş milyon vakte denk geliyordu. Bunun için ise, on üç bin yedi yüz yıl yaşamak lâzım geliyordu. Tavaf, sa’y ve diğer ibadetler bundan hariçti.

Ruhun, manen Rabbine kavuşması anlamına gelen farz olan Hac ve Umre ibadetine , ne şekilde olursa olsun dil uzatmak kat’iyen doğru değil. Maddi durumu müsait olanlar, iman ve Kur’an hizmetlerine hem katkıda bulunsunlar, hem de imkân bulduklarında umre ibadetinden de geri kalmasınlar. Zira, hiç bir şey onun yerini tutamaz.

Günlerimiz vakit namazları ve sıraya koyduğumuz dostlarımız için tavaf yapmakla, Kur’an ve Cevşen okumalarıyla geçiyordu. Pazartesi akşamı, ihramlarımızı giyerek yirmi beş kilometre mesafedeki Cirane Mescidine gidip, ihram namazı kılıp telbiyeler getirerek ikinci umreye niyet ettik. Tavaf, Sa’y ve tıraştan sonra ihramdan çıktık.

Boş vaktimiz hemen hemen hiç yoktu. Bütün zihinler âhiret âlemine dönüktü. Ufak tefek alış verişlerin dışında hep ibadet ile meşguldük. Kâbe-i Muazzama arı kovanı gibi işliyordu. Dört bir taraftan sel gibi akıp gelen yüz binlerce umreci kafileleri Kâbe-i Muazzama’yı dolduruyor, diğer taraftan namazını kılıp tavafını bitirenler yine sel gibi geldikleri yere dağılıyorlardı. Tavaf alanı ise, gece gündüz hiç boş kalmıyordu.

7 Mart 2015 günüydü. Sözler Turizmin organizesiyle getirilen otobüslere binerek, sekiz kilometre mesafedeki Hazret-i Ayşe Mescidine ihramlı vaziyette gidip, ihram namazını kılarak üçüncü umreye niyet ettik. Bu umreyi, maddi olarak buralara gelemediğini bildiğimiz merhum ve muazzez üstadımız Bediüzzaman Hazretleri için niyet ettik. Tavaf, Sa’y ve tıraştan sonra ihram yasaklarından çıktık.

On yedi günümüz böyle dolu dolu geçti, elhamdülillah. Sanki aylardan beri buralarda imiş gibi bir his içindeydik. Kısa bir zamanda, uzun zamanlarda elde edilebilecek hayatî neticelere mazhar olunduğu için bu duygu bizde hükmediyordu. Veda tavafı ve yapılan dualar ise bambaşkaydı.

8 Mart 2015 Pazar günü 11:50 de Cidde Hava Alanından kalkan uçağımız, üç saatlik bir uçuştan sonra, Ankara Esenboğa Hava alanındaydı. Bizim gönlümüz ise, tekrar gidebilmek için hâlâ orada kalmıştı.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersi)

Reklam

Yorum Yap