Recep ayının bir 27. gecesi, Allah’ın emriyle gelen Cebrail (as.), Kâinatın Efendisini (asm) Mescid-i Haram’dan alıp, Mescid-i Aksa’ya götürdü. Orada geçmiş bütün peygamberlerin ruhaniyetine imamlık yaparak namaz kıldırdıktan sonra, Refref…