Tarihçi Cemal Kutay’ın tabiriyle Çağımızda bir Asr-ı Saadet Müslümanı olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Hazret-i Peygamberin (asm) vârisi olması cihetiyle, İslâm dininin gereklerini bizzat nefsinde yaşamayı kendine vazife bildi. Bediüzzaman’ın…

İnsan, hayatının her alanında mutluluğu arar ve mutlu bir hayat yaşamayı her zaman ister. Mutluluk, insanın zâhirî ve bâtınî duygularını tatmin ederek elde ettiği huzur hâlidir. Batı medeniyetinin insanlığa sunduğu…

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin istediği gibi inanmak ya da hiç inanmamak gibi bir hürriyeti vardır. Bu hürriyet, vicdan ve din hürriyeti başlığı altında anayasanın teminatı altındadır. Ancak, inanmama…