Tarihçi Cemal Kutay’ın tabiriyle Çağımızda bir Asr-ı Saadet Müslümanı olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Hazret-i Peygamberin (asm) vârisi olması cihetiyle, İslâm dininin gereklerini bizzat nefsinde yaşamayı kendine vazife bildi. Bediüzzaman’ın…

Cenab-ı Hakkın emir ve yasaklarına itaat etmekten ibaret olan ibadet, mânâ itibariyle kulun Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın huzurunda kendisinin ve umum kâinatın noksan ve kusurunu görüp, Allah-ü Tealânın bütün noksan…