Her şeyin aşırısı iyi olmadığı gibi, hüsnüzanda da itidal şarttır. Aşırı hüsnüzan saflıktır ve aldatılmaya müsait bir zemindir. Onun için “İtimat kontrole, kontrol de itimada mani değildir.”denilmiştir. Bu zamanda öyle…

Dünyaya imtihan edilmek için gönderilen insanoğlunun, gerçekten çok kompleks ve karmaşık bir yapısı vardır. Normalde, imanının gereği olarak emir ve yasaklar çerçevesinde sürdürmesi gereken hayatını, çoğu zaman sınırların dışına çıkarak…