İman ve İslâm dâvâsına gönül vermiş idealist insanların, hizmet esnasında takip edeceği bir çok prensipler ve temel unsurlar vardır. Sabretmek onlardan biridir. Sabır, zahiren durağanlık ve yapılması gereken şeyleri yapmıyor…