Hoşgörü meselesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Şahsî kusur ve hatâları müsamaha, af ve hoşgörü ile karşılarken, Risale-i Nur dâvâsının meslek ve meşrep prensiplerine fikren aykırı ve İslâm’ın…

Müsamaha, anlayış göstermek, göz yummak ve tolerans gibi lügat anlamları olan hoşgörü, hayatımızın muhtelif zamanlarını kuşatır. Onsuz yaşamak hayatı çekilmez hale getirir. Zira, insan hatasız olmadığından, her işlenen hatayı kendine…