Allah tarafından terbiye edilerek en güzel bir kulluk vaziyeti verilen ve “De ki: Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin.”ayetiyle ona tâbi olmaya dâvet edildiğimiz Sevgili Peygamberimiz Hazret-i…

Âhirzamanın en dehşetli günah ve fitnelerinin yaşandığı bir dönemde en önemli mesele, başkalarınında imanını kurtarmak ve imana kuvvet verecek tarzda hizmet etmektir. Zira, her bir mümin yalnız kendi imanını kurtarmakla…

=DÜNDEN DEVAM: 23 sene önce gerçekleşen bir seyahat yazısı) Çok yoğun bir hizmet programı bitmiş ve artık Türkiye’ye dönüyorum. 12/15 de THYolları uçağına yetişmek için Alâeddin Hoca bize yardımcı oluyor.…

=DÜNDEN DEVAM. 23 sene önce yazılmış bir yazı= Bu gün Salı ve Wels şehrinde son günümüz. Mikail Yaprak Hoca okula gitti. Ben dershaneyi bekliyorum. Almanya’dan Mevlüt Kurnaz kardeşi aradım, selamlaştık.…

=DÜNDEN DEVAM: 23 sene evvel yazılmış bir yazı.= Avusturya’ya gelişimizin altıncı günü ve günlerden Salı. Schörding şehrine dâvetliyiz. Hasan Akça, eniştesi Süleyman ve babası Recep ağabeyle birlikte akşam namazını kıldıktan…

=DÜNDEN DEVAM: 23 sene önce yazılmış bir hatıra yazısının devamı.= Bu gün Pazartesi, gelişimizin beşinci günü ve istişare günümüz. Dört günün  bir değerlendirilmesi ve bundan sonra yapılması gereken hizmetlerin organizesinin…

=DÜNDEN DEVAM= Günlerimiz dolu dolu geçiyordu. Sanki bir ayı bir haftaya sıkıştırır gibi yoğun bir programlar zinciri hazırlanmıştı. Pazar günü, sabahtan öğleye kadar Wels gençleriyle üç saat süren bir ders…

Cumartesi günü en yoğun günlerden birini yaşadık. Öğle namazını müteakip, wels Yunus Emre camisinde bir konuşma yaptık. Sohbet sonunda çeşitli sorulara muhatap olup cevaplar verdik. Kısmen dertlerini dinledik. Türkiye Cumhuriyeti…

Bu gün günlerden Cuma. Bilkent camisinde dört yıldır gönüllü olarak vaaz edip Cuma namazı kıldırdığımız için, Viyana Hacı Bayram camisinde de vaaz vermemiz istendi. Kendisiyle görüştüğümüz Recep Hoca memnuniyetle kabul…

20. Asır büyük devrilişlerin, yıkılışların, maddi ve manevi tahribatların olduğu, büyük deccal komünizmin koskoca Çin’i, yarı Avrupa ve Balkanları yuttuğu, İslâm âleminde Süfyanist bir zihniyetin münâfıkâne tahripler yaptığı bir zaman…

Muhtelif zaman dilimlerinde İslâm’ın aleyhine olabilecek iç karartıcı ve ehl-i imanın âlemlerine yeis denilen en dehşetli bir hastalığın girmesine sebep olabilecek durumlar olabilir. Halbuki, Allah’ın rahmetinden ümit kesmek ayetin fermanıyla…

Çürük temeller üzerine inşa edilmiş bir binanın, az bir depremde yıkılmaktan kurtulamadığı gibi; imanı zayıflamış insanların inkâr ve dalâlet fırtınaları karşısında yıkılmaları da kaçınılmaz bir neticedir. Buna delil, ülkemiz de…