Risale-i Nur hareketinin âhirzamanda iman ve Kur’an hizmeti hesabına çok büyük bir vazife ifa edeceğini bilen Bediüzzaman, farklı yollar açılarak ona zarar verilmesini doğru bulmadığından, her vesileyle gerekli ikazlar yapmayı…

Risale-i Nur Talebelerinin hedefi ve programı, insanların taklit mertebesinde olan imanlarını tahkik mertebesine yükselterek, ebedi hayatlarını kurtarmak ve bu memleketi de maddi ve manevi anarşiden muhafaza etmektir. Bu ulvî hedef…

Küçük sermaye ile büyük kârlar elde etmek, her insanın hayal ettiği bir neticedir. Fakat her hayal edilen şeylerin gerçekleşmesi her zaman mümkün değildir. Bu itibarla, birbirlerine çok cihetlerle yakın olan…

Müşterek hizmet ve iş üreten cemaat ve cemiyetlerin en muhtaç oldukları duygu, şüphesiz güven duygusudur. Güven bunalımına düşmüş, itimat ortamından yoksun kalmış kadroların, hizmette üretim artışı sağlamaları mümkün değildir. Dar…

İman ve Kur’an hizmetiyle meşgul olan cemaatler, bu esnada çok olaylarla karşılaşır. Hiç umulmadık fertlerden, yine umulmadık şeyler meydana gelir. Böyle durumlarda olan bitenleri soğuk kanlılıkla değerlendirmek, telâşa kapılmadan ve…

Büyük masraflarla vücuda getirilen dev barajların arkasında biriken milyonlarca metreküp suyun, potansiyel bir enerji olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak, barajın çıkışına monte edilecek tribünler olmadan potansiyel enerji konumundaki baraj suyunun,…

Âhirzaman fitneleri içinde bocalayan ve mânen boğulan insanlığı, mutlak dalâletten kurtarmak manevi karanlıklardan aydınlığa çıkarmakla vazifeli olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, hayatını ve eserlerini inceleyen herkes görecektir ki, onun hedefi…

Hepimizin bildiği gibi hedefe kilitlenme, bir savaş uçağının veya bir füzenin vurmak istediği hedefi yakaladığı zaman ona kilitlenmesi, bundan sonra hedef vuruluncaya kadar, her şeyin bilgisayar sistemiyle otomatik olarak işlemesidir.…

Bir vakit öğretmenlik yıllarında güzel hizmetlere vesile olmuş ve nice gençlerin imanlarının kurtulmasına vesile olan ve daha sonra masa başında, yüksek makamlarda vazife alan bir kardeşimizle sohbetimiz oldu. Öğretmenlik yıllarını…

“Her şey zıddıyla bilinir.” kaidesiyle sıhhatin kıymetini ancak hastalıklar bize bildiriyor. Her ne kadar hastalıklar bir cihette İlâhi bir nimet ise de, iman ve Kur’an’a hizmet sıhhatli olmakla mümkündür. Onun…

Hayatı boyunca çocuklara ve gençlere ziyadesiyle değer veren Bediüzzaman Hazretleri, Gençlik Rehberi eseriyle onlara ne kadar önem verdiğini göstermiştir. Çocuklar için de ehemmiyetli gerçeklere işaret etmiş ve bu konunun ihmale…

“Risale-i Nur ve hakiki şakirtleri (talebeleri), elli sene sonra gelen nesl-i âtiye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve vatan ve milleti büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar.”diyerek,…