Her bir ferdi, sair hayvanatın bir nev’i hükmünde olan ve mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insanın, çok karmaşık fakat intizamlı bir yapısı vardır. Olumlu veya olumsuz yüzlerce duygularla donatılan ve…

Kâinatın küçük bir özeti konumunda olan insanın, bu donanımlı vaziyetinden dolayı, insan kalbinin binler âlemlerin manevi bir haritası hükmünde olduğunu söyleyen Bediüzzaman Hazretleri, Kalp ve vicdanın dört unsuru olduğunu belirtmektedir.…